Hội nghị Bạn đọc năm 2020
Sáng nay - 26/06/2016, Trung tâm Thông tin -Thư viện Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức “HỘI NGHỊ BẠN ĐỌC NĂM 2020” nhằm tiếp thu ý kiến góp ý và nắm bắt nhu cầu của giảng viên, sinh viên để đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ của Thư viện, góp phần hỗ trợ tích cực cho công tác đào tạo, nghiên cứu của Nhà trường.
Khóa tập huấn "Dịch vụ Thư viện đại học"
Ngày nay, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và truyền thông đã tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội trong đó có lĩnh vực thông tin - thư viện. Cuộc cách mạng KH&CN hiện đại này đã thúc đẩy sự phát triển của kinh tế - xã hội từ xã hội công nghiệp sang xã hội tri thức với nền kinh tế thông tin.
KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 19.5.1890 - 19.5.2020
Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị cha già dân tộc, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.