Ngày đăng bài: 14/01/2022 09:24
Lượt xem: 2731
DỊCH VỤ PHOTOCOPY

Tài liệu được photocopy là tài liệu độc bản, quý hiếm hoặc tài liệu không thuộc diện tài liệu cho mượn về nhà.

Bạn đọc có nhu cầu photo tài liệu phải điền thông tin đầy đủ vào mẫu Đơn đăng ký photo tài liệu và Phiếu đăng ký photo tài liệu có tại Thư viện. Bạn đọc chỉ được phép mỗi lần photo không vượt quá 20%  số trang của tài liệu.

Tài liệu photo chỉ được dùng duy nhất cho mục đích phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu của cá nhân theo tinh thần của điểm a khoản 1 Điều 25 Luật Sở hữu Trí tuệ (có hiệu lực từ ngày 01/07/2006) “tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, giảng dạy của cá nhân”.

Email liên hệ: thuvienntt@ntt.edu.vn

TT TT-TV

Cùng chuyên mục