Cuộc thi "Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020"

Nhằm hưởng ứng Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động, thông qua cuộc thi nhằm khơi dậy hứng thú, niềm đam mê đọc sách, thúc đẩy phong trào đọc trong sinh viên, từng bước hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách để phát huy khả năng tư duy, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, hình thành lối sống lành mạnh, tư duy tích cực trong cộng đồng sinh viên NTTU, Trung

THÔNG BÁO Vv "Khảo sát lấy ý kiến bạn đọc năm học 2019-2020"

Kính gửi Quý bạn đọc! Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ ngày càng tốt hơn, định kỳ hàng năm, Trung tâm Thông tin – Thư viện tiến hành thăm dò ý kiến quý bạn đọc thông qua phiếu điều tra.

Ngày đăng bài: 19/08/2017 11:37
Lượt xem: 5985
Danh sách cán bộ

Ban Giám đốc:
Cô Trần Thị Thúy Kiều, Thạc sĩ (Giám đốc)
Cô. Nguyễn Thị Dinh (Phó Giám đốc)

Tổ Lưu hành:
Cô Phạm Thị Thảo, Thạc sĩ (Tổ trưởng)
Cô. Võ Thị Thu An (Chuyên viên)
Cô. Nguyễn Thị Phương Bắc (Chuyên viên)
Cô Nguyễn Thị Tố Nga, Thạc sĩ (Chuyên viên)
Thầy. Nguyễn Thành Tuân (Chuyên viên)

Tổ Nghiệp vụ:
Cô. Nguyễn Thị Quyên (Tổ trưởng)
Thầy. Nguyễn Hữu Kỳ (Chuyên viên)
Cô. Từ Thị Hồng Nhung, Thạc sĩ (Chuyên viên)

Tổ Tài nguyên Điện tử:
Cô. Nguyễn Thị Kim Nga (Tổ trưởng)
Thầy. Vương Hoàng Phúc (Chuyên viên)
Cô. Nguyễn Thị Thành (Chuyên viên)