Tất cả (Tất cả)
Tìm hiểu về rung nhĩ và kỹ thuật triệt đốt rung nhĩ qua đường ống thông / Phan Đình Phong [25-05-2020] Tài liệu số:1

Nghiên cứu dự phòng biến chứng do dung nhĩ gây ra và chuyển về nhịp xoang bình thường và kiểm soát nhịp đập của tâm thất

Nhận xét kết quả phẫu thuật sửa toàn bộ bệnh Fallot IV ở trẻ dưới 12 tháng tuổi tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức / Nguyễn Hữu Ước, Nguyễn Việt Anh [25-05-2020] Tài liệu số:1

Nghiên cứu nhằm mô tả đặc điểm tổn thương và nhận xét kết quả sớm của phẫu thuật ở nhóm bệnh nhân này

Nghiên cứu sức căng dọc cơ tim thất trái ở người lớn bình thường bằng phương pháp siêu âm đánh dấu mô Speckle Tracking 2D / Nguyễn Thị Thu Hoài, Phạm Nguyên Sơn, Trần Hải Yến. ... [25-05-2020] Tài liệu số:1

Nghiên cứu sức căng dọc cơ tim ở người lớn khỏe mạnh bình thường và tìm hiểu mối liên quan giữa sức căng dọc cơ tim thất trái với một số thông số lâm sàng ở các đối tượng nghiên cứu này

Nghiên cứu sức căng cơ tim bằng siêu âm Speckle tracking 2D ở các bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên trước và ngay sau can thiệp động mạch vành / Nguyễn Anh Tuấn, N ... [25-05-2020] Tài liệu số:1

Nghiên cứu mối liên quan giữa sức căng cơ dọc tim với nồng độ Troponin T máu, phân số tổng máu thất trái và chỉ số vận động thành trên siêu âm tim ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên và khảo sát sự thay đổi của GLS trước và ngay sau can thiệp động mạch vành

Nghiên cứu bước đầu về tình trạng bệnh tăng Cholesterol máu có tính gia đình ở các trường hợp mắc bệnh mạch vành sớm / Kim Ngọc Thanh, Trần Trung Thành, Trần Đức Huy,,,[và nhữ ... [25-05-2020] Tài liệu số:1

Nghiên cứu xác định tỷ lệ bệnh nhân bị tăng Cholesterol máu có tính gia đình trong các trường hợp có bệnh mạch vành sớm, tìm hiểu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân FH

Đánh giá thay đổi áp lực trong động mạch ở bệnh nhân khi kích thích thất theo chương trình / Phan Đình Phong, Trương Đình Phi, Phạm Trần Linh..[và những người khác] [25-05-2020] Tài liệu số:1

Đánh giá sự thay đổi áp lực trong động mạch khi kích thích thất theo chương trình và tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi áp lực trong động mạch khi kích thích thất theo chương trình

Đánh giá nguy cơ tim mạch 10 năm của bệnh nhân tăng huyết áp bằng phương trình của ACC/AHA và thang điểm WHO/ISH / Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Hồ Huỳnh Quang Trí [25-05-2020] Tài liệu số:1

Nghiên cứu sự đồng thuận của phương trình của ACC/AHA và thang điểm WHO/ISH trong ước tính nguy cơ tim mạch 10 năm của bệnh nhân tăng huyết áp được theo dõi tại Viện tim Thành phồ Hồ Chí Minh

Đánh giá kết quả trung hạn tái tạo van động mạch chủ bằng màng tim tự thân theo phương pháp Ozaki:Thông báo ca lâm sàng / Nguyễn Công Hựu, Đỗ Anh Tiến, Lê Tiến Dũng...[và nhữn ... [25-05-2020] Tài liệu số:1

Thông báo kết quả sau 4 năm phẫu thuật bệnh nhân đầu tiên tại Việt Nam được tái tạo van động mạch chủ bằng màng ngoài tim tự thân theo phương pháp Ozaki

Chức năng thất phải và chức năng tâm trương thất trái sau cấy máy tạo nhịp tái đồng bộ tim / Đỗ Kim Bảng, Phạm Như Hùng, Trương Thanh Hương [25-05-2020] Tài liệu số:1

Đánh giá chức năng thất phải và chức năng tâm trương thất trái sau cấy máy tạo nhịp tái đồng bộ tim