Tất cả (Tất cả)
Pháp luật hiện hành về chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình cá nhân : Báo cáo tổng kết đề tài chương trình Sinh viên NCKH năm 2020 / Nguyễn Thị Mỹ Hiền ; Trần Mi ... Đầu mục:1

Nghiên cứu những vấn đề pháp lý chung nhất về chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật hiện nay về quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân, những kết quả đạt được cũng như một số vấn đề tồn tại; đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật về chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân tạo điều kiện thuận lợi cho hộ gia đình, cá nhân trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thời đại công nghệ 4.0 như hiện nay.

Phân lập và thử hoạt tính chống oxy hóa phân đoạn Ethyl acetat của quả Cà Nút áo (Solanum torvum Swart - Họ Solanaceae) : Báo cáo tổng kết đề tài chương trình Sinh viên NCKH n ... Đầu mục:1

Khảo sát sơ boouj thành phần hóa học của Cà nút áo, chiết xuất bằng phương pháp ngấm kiệt với cồn 96%. Từ đó phân lập thành phần hóa học phân đoạn ethy acetat và xác định cấu trúc hợp chất phân lập

Du lịch qua các nhà thờ công giáo tại thành phố Hồ Chí Minh : Báo cáo tổng kết đề tài chương trình Sinh viên NCKH năm 2020 / Vũ Thị Thanh Tâm ; Nguyễn Phước Hiền hướng dẫn Đầu mục:1

Đề tài tập trung đánh giá vai trò của nhà thờ trong phát triển du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh; đề ra những giải pháp để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cùa các nhà thờ Công giáo tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp đồng lao động vô hiệu theo quy định của pháp luật Việt Nam : Báo cáo tổng kết đề tài chương trình Sinh viên NCKH năm 2020 / Trần Thị Thùy Trang ; Trần Minh Chương hướng dẫ ... Đầu mục:1

Tìm hiểu về những vấn đề lý luận liên quan đến quy định về hợp đồng lao động vô hiệu. Làm rõ thực trạng áp dụng các quy định pháp luật về về hợp đồng lao động vô hiệu. Kiến nghị một số giải pháp với mục đích hoàn thiện pháp luật về hợp đồng lao động vô hiệu và nâng cao hiệu quả trong quá trình giải quyết hợp đồng lao động vô hiệu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của thị trường lao động.

Hiệu quả cảu Budesonide khí dung trong phối hợp điều trị cơn hen cấp ở trẻ em / Trần Thị Minh Trang, Nguyễn Thị Diệu Thúy Tài liệu số:1

Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả của Budesonide khí dung so với methylprendnisolon tĩnh mạch trong phối hợp điều trị cơn hen suyễn cấp ở trẻ em

Chất lượng cuộc sống của bệnh nhân Viêm gan vi rút B mạn tính đang điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội / Đồng Thị Hằng Phương, Phạm Thị Ngọc Bích, Trần Khánh Toàn Tài liệu số:1

Nghiên cứu cắt ngang sử dụng công cụ SF-36 để đánh giá chất lượng cuộc sống (CLCS) của 112 bệnh nhân Viêm gan vi rút B mạn tính độ tuổi từ 20 - 79 đang được điều trị ngoại trú thuốc kháng vi rút tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2018-2019

Xác định tốc độ dòng chảy trung bình của các động mạch não ở người khỏe mạnh từ 20 - 50 tuổi / Nguyễn Minh Phương, Lương Linh Ly, Nguyễn Thị Bình Tài liệu số:1

Nghiên cứu sử dụng siêu âm dopplex xuyên sọ để thăm dò hoạt động chức năng mạch máu não nhằm xác định tốc độ dòng chảy trung bình của các hoạt động mạch não ở người khỏe mạnh từ 20 - 50 tuổi

Các yếu tố liên quan đến kết quả thai kỳ có giãn não thắt bên của thai nhi / Trần Thị Sơn Trà Tài liệu số:1

Đánh giá các yếu tố liên quan đến kết quả thai kỳ có giãn não thắt bên của thi nhi từ tháng 9/2015 đến tháng 12/2017 tại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương

Nghiên cứu thành phần hóa học hướng chống oxy hóa phân đoạn Ethyl Acetat lá cây lá Đắng (Vernonia amygdalina Del. Asteraceae) : Báo cáo tổng kết đề tài chương trình Sinh viên ... Đầu mục:1

Phân lập và xác định cấu trúc các hợp chất từ phân đoạn có hoạt tính chống oxy hóa; Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của các hợp chất phân lập được trên mô hình DPPH