Tất cả (Tất cả)
Style check Đầu mục:1

Sức mạnh lôi cuốn, lan tỏa của Viện trưởng Hoàng Quốc Việt / Trần Thu Tài liệu số:1

Đồng chí Hoàng Quốc Việt là tấm gương có sức lan tỏa, quy tụ rất lớn, trở thành tài sản quý giá để vun đắp truyền thống ngành kiểm sát nhân dân

Quyền khởi kiện và xác định tư cách đương sự của tổ chức / Nguyễn Thị Thu Hà Tài liệu số:1

Chi nhánh văn phòng đại diện hoặc doanh nghiệp tổ chức theo mô hình công ty mẹ, công ty con thuộc tổ chức có tư cách pháp nhân và cơ sở tôn giáo thuộc tổ chức không có tư cách pháp nhân có quyền tự mình khởi kiện hoặc được xác định là đương sự trong vụ án hay không? đó là một số đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề này

Indian society and the making of the British Empire / C A Bayly Đầu mục:1

The past twenty years have seen a proliferation of specialist scholarship on the period of India's transition to colonialism. This volume provides a synthesis of some of the most important themes to emerge from recent work and seeks in particular to reassess the role of Indians in the politics and economics of early colonialism. It discusses new views of the 'decline of the Moghuls' and the role of the Indian capitalists in the expansion of the English East Indian Company's trade and urban settlements. Professor Bayly considers the reasons for the inability of indigenous states to withstand the British, but also highlights the relative failure of the Company to transform India into a quiescent and profitable colony. Later chapters deal with changes in India's ecology, social organisation and ideologies in the nineteenth century, and analyse the nature of Indian resistance to colonialism, including the rebellion of 1857.

Explorations in social psychology : readings and research / [Edited by] Steve L Ellyson; Amy G Halberstadt Đầu mục:1

Selections that extend the notions presented in the book, "Exploring Social Psychology". These readings are drawn from both classic and contemporary articles. The goal is for the student to gain from the readings and expanded understanding of developments in the field of social psychology.

Quan hệ phối hợp giữa Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Viện Kiểm sát nhân dân / Nguyễn Văn Pha Tài liệu số:1

Quan hệ phối hợp giữa Ủy ban mặt trận Tổ Quốc Việt Nam với Viện Kiểm sát nhân dân thông qua các quy chế phối hợp đã đạt được một số kết quả nhất định, nhất là trong công tác xây dựng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, để phát huy hết vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quan hệ phối hợp thì cần có sự hoàn thiện hơn nữa về nhiệm vụ quyền hạn của tổ chức này

Nguyễn Văn A có phạm tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm / Nguyễn Đức Hà Tài liệu số:1

Do nhận thức về thuật ngữ tên khoa học của loài mà thực tiễn còn ý kiến khác nhau đối với việc xác định voi Châu Phi có phải là động vật, nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hay không? hành vi mua bán lông đuôi voi Châu Phi có cấu thành tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm không?

Đồng chí Hoàng Quốc Việt với công tác xây dựng đội ngũ cán bộ ngành kiểm sát nhân dân / Nguyễn Văn Khoát Tài liệu số:1

Hoàng Quốc Việt đã đặt nền móng cho việc xây dựng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của ngành Kiểm sát, dành nhiều sự quan tâm cho công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ Kiểm sát cả về phẩm chất đạo đức, phương pháp làm việc và kỹ năng nghề nghiệp