Dòng Ký hiệu PL/XG Nội dung
1
Tạp chí văn hóa nghệ thuật / Cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch
Hà Nội
Cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch
Tài liệu số:7
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:427

2
Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam / Viện nghiên cứu Văn hóa - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
Hà Nội
Viện nghiên cứu Văn hóa - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
Tài liệu số:1
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:0

3 23
Tạp chí Nghiên cứu lịch sử : Journal of Historical Studies / Viện Hàn lâm Khoa học Xã Hội Việt Nam - Viện sử học

Viện Hàn lâm Khoa học Xã Hội Việt Nam - Viện sử học
Tài liệu số:1
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:1

4 21
Tạp chí Môi trường / Cơ quan ngôn luận của Tổng cục môi trường
Hà Nội
Tổng cục môi trường
Tài liệu số:2
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:3

5 23
Tạp chí Tài Chính Doanh Nghiệp / Cơ quan của Hội Tư vấn Thuế Việt Nam

Cơ quan của Hội Tư vấn Thuế Việt Nam
Tài liệu số:4
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:3

6 23
Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán / Học viện Tài chính

Học viện Tài chính
Tài liệu số:6
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:0

7
Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương : Asia - Pacific Economic Review / Trung tâm Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Hà Nội
Trung tâm Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Tài liệu số:4
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:562

8
Dân chủ & Pháp luật : Democracy and Law / Bộ Tư Pháp

Bộ Tư Pháp
Tài liệu số:10
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:1

9
Tạp chí Tòa án nhân dân / Cơ quan của Tòa Án nhân dân tối cao
Hà Nội
Cơ quan của Tòa Án nhân dân tối cao
Tài liệu số:12
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:3

10 23
Tạp chí Nghiên cứu lập pháp / Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội
Hà Nội
Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội
Tài liệu số:1
Phát hành cuối Năm:2020 Tập:0 Số:0