Dòng Ký hiệu PL/XG Nội dung
1 001
Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam / Bộ Khoa học và Công nghệ
Hà Nội : Bộ Khoa học và Công nghệ, 1959
Bộ Khoa học và Công nghệ
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Phát hành cuối Năm:2024 Tập:0 Số:0

2
Tạp chí tài chính / Cơ quan thông tin của Bộ Tài chính


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:53 (Lượt truy cập:599)
Phát hành cuối Năm:2023-7 Tập:1 Số:804

3
Tạp chí Xây dựng / Bộ Xây dựng
Hà Nội

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:34 (Lượt truy cập:77)
Phát hành cuối Năm:2023 Tập:0 Số:1

4
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành / Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Tp. Hồ Chí Minh
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:20 (Lượt truy cập:335)
Phát hành cuối Năm:2023 Tập:5 Số:3

5 21
Tạp chí Môi trường / Cơ quan ngôn luận của Tổng cục môi trường
Hà Nội
Tổng cục môi trường
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:12 (Lượt truy cập:107)
Phát hành cuối Năm:2023 Tập:0 Số:3

6 610
Tạp chí Khoa học Điều dưỡng / Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
Nam Định
Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:20 (Lượt truy cập:9)
Phát hành cuối Năm:2023 Tập:0 Số:2

7
Tạp chí Điện & Đời sống / Hội Điện lực Việt Nam
Tp. Hồ Chí Minh
Hội Điện lực Việt Nam = Electricity &Life Review
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:13 (Lượt truy cập:109)
Phát hành cuối Năm:2023 Tập:285 Số:1

8 495
Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa : Journal of inquiry into languages and cultures / Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
Thành phố Huế : Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, 2017
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:6 (Lượt truy cập:2)
Phát hành cuối Năm:2023 Tập:1 Số:7

9
Tạp chí Kế toán & Kiểm toán / Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:11 (Lượt truy cập:54)
Phát hành cuối Năm:2023 Tập:0 Số:8

10 23
Tạp chí Kinh tế và dự báo : Economy & Forecast Review / Bộ Kế hoạch và đầu tư
Hà Nội
Cơ quan ngôn luận của Bộ Kế hoạch và đầu tư
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:49 (Lượt truy cập:741)
Phát hành cuối Năm:2023 Tập:4 Số:12