Ngày đăng bài: 15/07/2022 15:46
Lượt xem: 3761
Dịch vụ đăng ký sử dụng tầng 3 Trung tâm Thông tin - Thư viện CS. Quận 12

Trung tâm Thông tin Thư viện thông báo đến các đơn vị trong trường: các Khoa/ Phòng/ Ban/ Viện/ Trung tâm có nhu cầu sử dụng không gian tầng 3 tổ chức hoạt động sự kiện vui lòng đăng ký  theo đường link sau: NHẤN VÀO ĐÂY 

Email liên hệ: thuvienntt@ntt.edu.vn; Điện thoại: 19002039 (Ext: 408, 206)

TT TT-TV

Cùng chuyên mục