Ngày đăng bài: 14/01/2022 09:33
Lượt xem: 3007
Dịch vụ đào tào sử dụng thư viện

 

Thư viện xây dựng chương trình đào tạo sử dụng thư viện nhằm mục đích giúp người sử dụng hiểu biết về thư viện, biết cách sử dụng các sản phẩm dịch vụ thư viện một cách thành thạo; phát triển kỹ năng tra cứu, tìm tin khi sử dụng các công cụ tra cứu của Thư viện NTTU cũng như trên mạng internet.

Chương trình đào tạo gồm có hai nội dung: Hướng dẫn sử dụng thư viện và Kiến thức thông tin

Đối tượng: Cán bộ nhân viên, giảng viên, học viên và sinh viên của ĐH Nguyễn Tất Thành

Hình thức tổ chức đào tạo: trực tiếp / trực tuyến theo nhóm hoặc theo lớp

Đăng ký lớp đào tạo sử dụng Thư viện theo link sau: NHẤN VÀO ĐÂY

 

TT TT-TV

Cùng chuyên mục