Tất cả (Tất cả)
Nghiên cứu thái độ người tiêu dùng TP. Hồ Chí Minh với mua sắm trực tuyến / Nguyễn Thị Nhật Linh Đầu mục:0 Tài liệu số:1

Nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố tác động đến thái độ người tiêu dùng TP Hồ Chí minh đối với mua sắm trực tuyến qua việc sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá và hồi quy cho dữ liệu thu thập được, chỉ ra 4 nhân tố tác động đến thái độ của người tiêu dùng đối với mua sắm trực tuyến

Kinh nghiệm ứng dụng KPI trong đánh giá hiệu quả thực hiện công việc tại Trung tâm Hạ tầng mạng Miền Nam / Trần Thị Ngọc Lan, Nguyễn Đức Thọ Đầu mục:0 Tài liệu số:1

Nghiên cứu được thực hiện tại trung tâm hạ tầng mạng Miền Nam bằng phương pháp đánh giá hiệu quả công việc theo chỉ số hiệu suất trọng yếu, có 6 nhân tố ảnh hưởng tới kết quả ứng dụng KPI trong đánh giá hiệu quả thực hiện công việc của người lao động tại Trung tâm hạ tầng mạng Miền Nam

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay trở lại của du khách nội địa đối với điểm đến TP Nha Trang / Nguyễn Đức Thiên Thư Đầu mục:0 Tài liệu số:1

Phân tích các nhân tố tác động đến ý định quay lại của du khách nội địa đối với điểm đến du lịch, được phỏng vấn 200 du khách nội địa đến Thành phố Nha Trang

Đánh giá hoạt động digital marketing trong các tổ chức giáo dục tại Việt Nam / Nguyễn Hiền Phương, Nguyễn Thu Hà Đầu mục:0 Tài liệu số:1

Nghiên cứu làm rõ các hình thức của digital marketing và đánh giá hiệu quả hoạt động trong các tổ chức giáo dục tại Việt nam, nghiên cứu tình huống tại Học viện Thiết kế và Thời trang London, là tài liệu tham khảo cho các tổ chức giáo dục đào tạo tại Việt Nam khi triển khai hoạt động digital Marketing

Một số nghiên cứu về Marketing xã hội và các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng xanh / Lê Thùy Hương Đầu mục:0 Tài liệu số:1

Trình bày nhằm tổng quan các công trình nghiên cứu về Marketing xã hội theo lĩnh vực nghiên cứu đối tượng nghiên cứu và đặc biệt nhấn mạnh vào xu hướng nghiên cứu mới của Marketing xã hội là bảo vệ môi trường và hành vi của công chúng mục tiêu trong bảo vệ môi trường

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định thực hiện chuyển đổi số của các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ tại TP Hồ Chí Minh / Nguyễn Xuân Minh, Nguyễn Việt Hằng Đầu mục:0 Tài liệu số:1

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định thực hiện chuyển đổi số của các doanh nghiệp bán lẻ tại TP Hồ Chí Minh từ đó đưa ra các hàm ý quản trị cho các nhà quản lý cũng như cơ quan nhà nước

Yếu tố ảnh hưởng đến mức học phí kỳ vọng của học viên theo học nghề tại Tỉnh Phú Thọ / Phạm Thu Hạnh Đầu mục:0 Tài liệu số:1

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức học kỳ vọng của học viên theo học nghề tại Tỉnh Phú Thọ chỉ ra 7 yếu tố tác động theo thứ tự ảnh hưởng giảm dần

Sự gắn kết của người lao động:Giải pháp chống chảy máu chất xám cho doanh nghiệp / Nguyễn Hải Ninh, Phan Tố Uyên, Nguyễn Quốc Việt Đầu mục:0 Tài liệu số:1

Nghiên cứu tập trung làm sáng tỏ sự gắn kết của người lao động với công việc và doanh nghiệp thông qua phân tích bản chất và các nhân tố tác động, từ đó đề xuất sử dụng sự gắn kết với công việc của người lao động như là giải pháp cho tình trạng chảy máu chất xám

Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh cho các doanh nghiệp ngành Dược Việt Nam hiện nay / Đoàn Anh Tuấn Đầu mục:0 Tài liệu số:1

Trình bày bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngành Dược Việt Nam có rất nhiều tiềm năng phát triển thực tế cho thấy hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp ngành dược được vẫn còn hạn chế, cần có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và tận dụng cơ hội cũng như giải quyết các thách thức hiện hữu

Thúc đẩy động lực học Tiếng Anh cơ bản cho sinh viên chính quy Trường đại học Công đoàn / Nguyễn Lan Hương Đầu mục:0 Tài liệu số:1

Trình bày nhũng yếu tố tác động tới việc học Tiếng anh cơ bản của sinh viên từ đó đưa ra một số giải pháp góp phần thúc đẩy động lực hoc Tiếng anh cơ bản của sinh viên Trường đại học Công đoàn