Tất cả (Tất cả)
Khảo sát chất lượng nước mặt từ hoạt động nuôi trồng thủy sản tại phường Nhà Mát, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu 2018 : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Nhật Anh ; Phan Vũ Ho ... [14-01-2020] Đầu mục:2

Đề tài có 4 nội dung chính: Tổng quan về nuôi trồng thủy sản; Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin về hiện trạng tôm nuôi tại địa phương; Phân tích kết quả lấy mẫu từ các hoạt động nuôi tôm trên địa bàn; Kết quả và thảo luận.

Xây dựng quy trình an toàn khi làm việc trên cao tại công trình First Solar theo QCVN 18: 2014 : Khóa luận tốt nghiệp / Trần Anh Vũ ; Đỗ Thị Thảo hướng dẫn [14-01-2020] Đầu mục:2

Đề tài tổng quan giới thiệu về dự án First Solar và đi vào nghiên cứu quy trình an toàn khi làm việc trên cao, mục tiêu cụ thể của đề tài là: Xây dựng quy trình an toàn khi làm việc trên cao, xây dựng quy trình an toàn khi vận chuyển hàng hóa, xây dựng quy trình khắc phụ sự cố, xây dựng quy trình khi lắp đặt thiết bị, đường ống. Từ đó lập kế hoạch và đánh giá định kỳ.

Nghiên cứu các điều kiện tự nhiên và tài nguyên môi trường nhằm phục vụ phát triển du lịch sinh thái Gáo Giồng huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp trong bối cảnh biến đổi khí hậu : ... [14-01-2020] Đầu mục:1

Tổng quan về du lịch sinh thái, ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến Đồng bằng sông Cửu Long. Đánh giá điều kiện tự nhiên, tiềm năng và đa dạng sinh học của khu du lịch sinh thái Gáo Giồng trong việc khai thác du lịch định hướng phát triển du lịch sinh thái bền vững. Từ đó đề xuất giải pháp phát triển du lịch sinh thái bền vững cho Khu DLST Gáo Giồng lồng ghép kịch bản biến đổi khí hậu.

Thiết kế hệ thống xử lý nước rò rỉ tại bãi rác Lợi Bình Nhơn thị xã Tân An Long An : Khóa luận tốt nghiệp / Thái Thị Vy Hằng ; Lê Thị Hồng Diệp hướng dẫn [11-01-2020] Đầu mục:1

Đề tài đi vào khảo sát về vấn đề rác thải tại bãi rác Lợi Bình Nhơn. Với việc tính toán và thiết kế được hệ thống xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Lợi Bình Nhơn có tầm quan trọng cho việc xây dựng công trình đạt chuẩn xả thải và cải thiện được sự ô nhiễm nước rỉ rác tại bãi rác, cũng như cải thiện tình hình sức khỏe dân cư sinh sống quanh khu vực và hạn chế tối đa nước rò rỉ ngấm xuống mạch nước ngầm.

Đánh giá hiện trạng sử dụng nước và chất lượng nước ngầm trên địa bàn Quận 12.TP.Hồ Chí Minh : Khóa luận tốt nghiệp / Lê Đức Anh ; Trần Thành hướng dẫn [11-01-2020] Đầu mục:1

Tổng quan các lý thuyết về nước ngầm. Đồng thời, đề tài đi vào đánh giá hiện trạng chất lượng nước ngầm khu vực quận 12. Khảo sát hiện trạng sử dụng nước ngầm và các vấn đề về sử dụng nước ngầm của người dân. Từ đó, đề xuất các giải pháp quản lý tài nguyên nước dưới đất khu vực quận 12.

Nghiên cứu quan điểm về môi trường và ý định tiêu dùng xanh của sinh viên ở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 : Khóa luận tốt nghiệp / Dương Thanh Tú ; Trần Thành hướng dẫn [11-01-2020] Đầu mục:1

Tổng quan các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng. Tiến hành khảo sát quan điểm về môi trường và hành vi tiêu dùng xanh ở sinh viên. Từ đó, đánh giá sự tương quan giữa thái độ, nhận thức, áp lực xã hội đến ý định tiêu dùng xanh - bền vững.

Nghiên cứu các xung đột giữa đô thị hóa với vấn đề sử dụng đất tại Quận Gò Vấp năm 2018 : Khóa luận tốt nghiệp / Trần Hữu Phước ; Nguyễn Thị Hồng Nhung hướng dẫn [11-01-2020] Đầu mục:1

Tổng quan quá trình đô thị hóa với vấn đề sử dụng đất ở Việt Nam. Đánh giá tình hình quản lý đất đai và các yếu tố phát sinh xung đột trong quá trình sử dụng tài nguyên đất tại quận Gò Vấp. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm giảm nhẹ xung đột và tăng cường quản lý tài nguyên đất trong quá trình đô thị hóa.

Đánh giá hiệu quả sử dụng nước trong nền kinh tế - thử nghiệm áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Bảo Sơn ; Nguyễn Thị Hồng Nhung hướng dẫn [10-01-2020] Đầu mục:1

Đánh giá hiệu quả sử dụng nước trong nền kinh tế tại TP.HCM phục vụ cho công tác quản lý các nguồn nước. Qua đó đề xuất các giải pháp thích hợp góp phần vào việc bảo vệ nguồn nước cho Việt Nam tiết kiệm nước và bảo vệ ngân sách của quốc gia.

Nghiên cứu phát triển sinh khối Tảo Chlorella Vulgaris ứng dụng xử lý nước thải nuôi Tôm : Khóa luận tốt nghiệp / Nguyễn Thị Mỹ Linh ; Trần Thành hướng dẫn [10-01-2020] Đầu mục:1

Tổng quan về tảo Chlorella, tình hình nuôi Tôm ở Việt Nam. Từ đó đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển trong môi trường nuôi và phát triển sự thích nghi của Tảo. Đánh giá khả năng xử lý của Tảo trong nước thải nuôi Tôm.

Nghiên cứu tái sử dụng vỏ sắn thải từ nhà máy sản xuất tinh bột sắn để nuôi trồng nấm bào ngư xám / Trần Quý Thuận ; Trần Thành hướng dẫn [10-01-2020] Đầu mục:1

Đề tài thử nghiệm xử lí và phân tích hàm lượng Cyanide trong vỏ sắn, tiếp theo là đánh giá và so sánh các chỉ tiêu như màu sắc, hình thái, tổng khối lượng, chiều cao của quả thể nấm bào ngư xám giữa bịch cơ chất vỏ sắn thải và túi cơ chất mạc cưa và đánh giá, so sánh các chỉ tiêu như tỷ lệ nảy mầm, chiều cao, tống khối lượng cây cải ngọt trong việc dùng phân bón từ cơ chất sau trồng nấm. Từ đó đề xuất việc tái xử dụng vỏ sắn thải.