Ngày đăng bài: 25/09/2018 10:27
Lượt xem: 4406
Liên hệ với chúng tôi

Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

  • Cơ sở An Phú Đông (Văn phòng chính)

Tòa nhà Trung tâm Thông tin - Thư viện
331 Quốc Lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, Tp.HCM
ĐT: (028) 71080889 - Số nội bộ 408
Giám đốc: (028) 71080889 - Số nội bộ 407

  • Cơ sở Quận 4

Khu C - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
298A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM
ĐT: (028) 71080889 - Số nội bộ 206

  • Cơ sở Quận 7

Khu B - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
458/3F Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp.HCM
ĐT: (028) 71080889 - Số nội bộ 718

Email: thuvienntt@ntt.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/nttlib