Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Nguyễn Tất Thành tham dự Hội nghị Thường niên Lần thứ 17 Liên hợp Thư viện Việt Nam về Nguồn tin Khoa học & Công nghệ

Ngày 09/8/2019, tại Tuy Hòa, đại diện Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Nguyễn Tất Thành tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 17 Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ do Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia đã tổ chức. Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng chí Trần Đắc Hiến, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quố