Tập huấn “Kỹ năng tra cứu và trích dẫn tài liệu” dành cho học viên của Viện Đào tạo Sau đại học

Sáng ngày 29/10/2022, Viện Đào tạo Sau đại học phối hợp với Trung tâm Thông tin Thư viện đã triển khai tổ chức lớp Tập huấn Kỹ năng tra cứu và trích dẫn tài liệu với sự tham gia của hơn 120 học viên cao học gồm cả hình thức trực tiếp và trực tuyến.