Dòng Ký hiệu PL/XG Nội dung
1 001
Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam / Bộ Khoa học và Công nghệ
Hà Nội : Bộ Khoa học và Công nghệ, 1959
Bộ Khoa học và Công nghệ
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Phát hành cuối Năm:2024 Tập:0 Số:0

2
Tạp chí tài chính / Cơ quan thông tin của Bộ Tài chính


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:53 (Lượt truy cập:599)
Phát hành cuối Năm:2023-7 Tập:1 Số:804

3
Tạp chí Kế toán & Kiểm toán / Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:11 (Lượt truy cập:54)
Phát hành cuối Năm:2023 Tập:0 Số:8

4
Tạp chí Xây dựng / Bộ Xây dựng
Hà Nội

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:34 (Lượt truy cập:77)
Phát hành cuối Năm:2023 Tập:0 Số:1

5
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành / Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Tp. Hồ Chí Minh
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:20 (Lượt truy cập:335)
Phát hành cuối Năm:2023 Tập:5 Số:3

6
Tạp chí Điện & Đời sống / Hội Điện lực Việt Nam
Tp. Hồ Chí Minh
Hội Điện lực Việt Nam = Electricity &Life Review
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:13 (Lượt truy cập:109)
Phát hành cuối Năm:2023 Tập:285 Số:1

7 614
Tạp chí Y tế Công Cộng : Vietnam Journal of Public Health / Hội Y tế Công cộng Việt Nam
Hà Nội Hội Y tế Công cộng Việt Nam
Hội Y tế Công cộng Việt Nam
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:7 (Lượt truy cập:5)
Phát hành cuối Năm:2023 Tập:0 Số:63

8 610
Tạp chí Khoa học Điều dưỡng / Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
Nam Định
Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:20 (Lượt truy cập:9)
Phát hành cuối Năm:2023 Tập:0 Số:2

9 21
Tạp chí Môi trường / Cơ quan ngôn luận của Tổng cục môi trường
Hà Nội
Tổng cục môi trường
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:12 (Lượt truy cập:107)
Phát hành cuối Năm:2023 Tập:0 Số:3

10 664
Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm : Journal of science technology & food / Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh : Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:0)
Phát hành cuối Năm:2023 Tập:23 Số:2