Ngày đăng bài: 14/01/2022 09:07
Lượt xem: 4978
DỊCH VỤ THÔNG TIN

 

Tổ chức và cung cấp các dịch vụ thông tin theo yêu cầu và tạo ra các sản phẩm thông tin có giá trị trên cơ sở những năng lực hiện có về nguồn lực thông tin và đội ngũ cán bộ thông tin chuyên nghiệp Thư viện NTTU.

Tiện ích của Dịch vụ thông tin:

- Tìm thấy thông tin (tài liệu) cần thiết.

- Đáp ứng kịp thời và hiệu quả các nhu cầu tìm thông tin của bạn đọc.

- Tiết kiệm thời gian trong việc tìm kiếm thông tin và thời gian cho việc hệ thống hóa các thông tin sau khi thu thập được.

- Thỏa mãn nhu cầu thông tin, tài liệu học tập và nghiên cứu hỗ trợ cho bạn đọc trong việc hoàn thành tốt các đề tài nghiên cứu, các bài báo cáo, bài tập chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp.

1.1 Quy trình thực hiện:

B1: Bạn đọc đăng ký nội dung, chủ đề cần tìm trực tiếp với Cán bộ Thư viện

B2: Cán bộ Thư viện trao đổi với bạn đọc để xác định chính xác nhu cầu tìm kiếm cụ thể, khoanh vùng phạm vi và hình thức thông tin, tài liệu bạn đọc cần. Bạn đọc đặt cọc lệ phí.

B3: Cán bộ Thư viện tiến hành việc tìm kiếm thông tin và làm thư mục các tài liệu, thông tin đã tìm được.

B4: Cung cấp thông tin dưới dạng thư mục cho bạn đọc lựa chọn. Nếu bạn đọc đồng ý với danh mục Cán bộ Thư viện cung cấp thì chuyển qua B5, nếu bạn đọc không đồng ý thì quay lại B2

B5: Cán bộ Thư viện cung cấp nội dung toàn văn tài liệu dựa trên sự lựa chọn của bạn đọc.

B6: Bạn đọc nhận tài liệu và thanh toán chi phí (photo hoặc in ấn) cho Thư viện

1.2 Đối tượng:

- Cán bộ nhân viên, giảng viên, học viên, sinh viên của ĐH Nguyễn Tất Thành

- Các thư viện, cơ quan đơn vị, cá nhân ngoài trường có nhu cầu.

TT TT-TV

Cùng chuyên mục