Tất cả (Tất cả)
Nâng cao hiệu quả phân tích tài chính doanh nghiệp. Trong thời đại công nghệ số / Võ Thị Yên Hà Đầu mục:0 Tài liệu số:1

Trình bày Chuyển đổi số trong phân tích tài chính với việc sử dụng các công cụ số như phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và học máy đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân tích tài chính, giúp đưa ra quyết định chính xác hơn. Chuyển đổi số trong phân tích tài chính là một bước quan trọng đối với các tổ chức, chuyên gia tài chính để cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu phát triển của khách hàng trong kỷ nguyên số, hỗ trợ ra các quyết định quản trị tài chính. Bài viết phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường sử dụng công nghệ kỹ thuật số trong phân tích tài chính thông qua việc hợp lý hóa các quy trình, cải thiện độ chính xác và đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu sâu sắc hơn.

Giải pháp tài chính hỗ trợ doanh nghiệp phát triển / Hà Thị Thúy Vân, Đàm Bích Hà Đầu mục:0 Tài liệu số:1

Nghiên cứu ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền kịp thời ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt là các chính sách tín dụng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Bài viết nghiên cứu thực trạng sử dụng các chính sách tài chính hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong thời kỳ hậu COVID -19 và phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng đến các chính sách đó.

Chính sách tín dụng ứng phó với biến đổi khí hậu. Tại một số nước / Nguyễn Quang Minh Đầu mục:0 Tài liệu số:1

Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của chính sách tín dụng ứng phó biến đổi khí hậu đến tăng trưởng kinh tế trên thế giới qua việc phân tích thực trạng mối quan hệ giữa các chính sách tín dụng, kênh truyền dẫn chính sách và biến đổi khí hậu tại các quốc gia; Đồng thời, nghiên cứu kinh nghiệm của các quốc gia trong triển khai chính sách tín dụng ứng phó biến đổi khí hậu góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và rút ra bài học cho Việt Nam.

Giải pháp nâng cao năng suất lao động ở Việt Nam / Cảnh Chí Hoàng, Trần Thiên Kỷ Đầu mục:0 Tài liệu số:1

Trình bày Báo cáo năng suất lao động của Việt Nam giai đoạn 2011-2020 vừa được công bố đầu năm 2023 cho thấy, trong những năm qua, chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam có bước tiến bộ, chất lượng nguồn nhân lực nước ta đã có nhiều cải thiện cả về giá trị và tốc độ. Lao động qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật có bằng cấp, chứng chỉ của Việt Nam tăng mạnh trong 10 năm qua. Bài viết đánh giá năng suất lao động của Việt Nam và đưa ra một số giải pháp nhằm tăng năng suất lao động của Việt Nam trong thời gian tới.

Vấn đề đặt ra đối với phát triển kinh tế du lịch. Ở vùng kinh tế trọng điểm phía bắc / Đoàn Thị Trang Đầu mục:0 Tài liệu số:1

Trình bày góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ, tạo nhiều cơ hội việc làm và thu nhập cho người lao động và bảo đảm an sinh xã hội... Tuy nhiên, sự phát triển về kinh tế du lịch hiện nay của Vùng còn mờ nhạt, chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh trước yêu cầu của hội nhập quốc tế. Bài viết này phân tích thực trạng và một số vấn đề đặt ra đối với phát triển kinh tế du lịch ở vùng Kinh tế trọng điểm phía Bắc và đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới.

Thúc đẩy liên kết vùng, góp phần phát triển. Kinh tế - xã hội ở Việt Nam / Nguyễn Thị Luyến Đầu mục:0 Tài liệu số:1

Trình bày nội dung quan trọng được đề cập đến trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cũng như trong Kế hoạch phát triển kinh tế trung hạn 2021-2025 và Chiến lược triển kinh tế - xã hội 2021-2030. Đặc biệt, những ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19 càng cho thấy tầm quan trọng của việc đẩy mạnh liên kết vùng trong phục hồi phát triển kinh tế ở mỗi địa phương trên cả nước. Tuy nhiên, thời gian qua, dù có nhiều cải thiện, chất lượng và phạm vi hoạt động liên kết vùng còn chưa tương xứng với yêu cầu và bối cảnh phát triển.

Tối ưu hóa bài toán tăng trưởng kinh tế. Dưới tác động của biến đổi khí hậu / Nguyễn Khắc Minh, Phạm Văn Khánh, Vũ Tuấn Anh..[và những người khác] Đầu mục:0 Tài liệu số:1

Nghiên cứu này xây dựng các bài toán tối ưu cho khu vực doanh nghiệp, chính phủ và hộ gia đình trong việc sử dụng vốn, lao động, cũng như hàm ý chính sách để ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do khí hậu khắc nghiệt gây ra. Nhóm tác giả xét 3 bài toán tối ưu cho khu vực chính phủ, doanh nghiệp và hộ gia đình trên cơ sở ràng buộc là các quan hệ kinh tế và lãi suất toàn cầu. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đưa ra một số phương trình hành vi và quỹ đạo vốn, lao động mà Chính phủ, doanh nghiệp và các hộ gia đình tuân theo để tối đa hóa mục tiêu.

Legal research : how to find & understand the law / Editors of Nolo Đầu mục:1 Tài liệu số:0

This complete, plain-English guide to the basics of legal research shows you how to: locate the best legal resources online or in the library, understand and utilize statutes, cases, and regulations, and research your legal issue like an attorney

Chính sách thuế môi trường tại các nước châu âu và khuyến nghị đối với Việt Nam / Trần Lương Quang Minh Đầu mục:0 Tài liệu số:1

Trình bày Chính sách thuế môi trường (hay còn gọi là thuế xanh, thuế sinh thái) là một bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống chính sách thuế gián thu của nhiều quốc gia. Trong những năm gần đây, nhiều quốc gia sử dụng thuế môi trường như một công cụ tài chính hữu hiệu nhằm hạn chế những hành vi gây tác động xấu đến môi trường để góp phần bảo vệ, cải thiện môi trường. Bài viết khái quát kinh nghiệm của châu Âu trong việc áp dụng thuế môi trường và đưa ra khuyến nghị về việc hoàn thiện chính sách thuế bảo vệ môi trường tại Việt Nam.

Giải pháp hoàn thiện chính sách thu ngân sách. Bảo vệ môi trường tại Việt Nam / Mai Đình Lâm Đầu mục:0 Tài liệu số:1

Trình bày Chính sách thu ngân sách bảo vệ môi trường hướng tới sự phát triển bền vững, góp phần hoàn thiện thể chế, cơ chế tài chính và cơ cấu lại nguồn thu ngân sách nhà nước cho giai đoạn tới là một trong những nội dung quan trọng trong hoàn thiện hệ thống chính sách thu ngân sách của Việt Nam. Bài viết phân tích thực trạng chính sách thu ngân sách bảo vệ môi trường, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách trên trong thời gian tới.