thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 342.597082 Q9H
    Nhan đề: Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 16 tháng 06 năm 2014 /
DDC 342.597082
Tác giả TT Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Nhan đề Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 16 tháng 06 năm 2014 / Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Thông tin xuất bản Hà Nội : Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam, 2014
Mô tả vật lý 26 tr.
Thuật ngữ chủ đề Xuất cảnh-Văn bản pháp luật-Việt Nam-Người nước ngoài
Thuật ngữ chủ đề Luật số 47/2014/QH13-Văn bản pháp luật-Việt Nam
Thuật ngữ chủ đề Cư trú-Văn bản pháp luật-Việt Nam-Người nước ngoài
Thuật ngữ chủ đề Nhập cảnh-Văn bản pháp luật-Việt Nam-Người nước ngoài
Thuật ngữ chủ đề Quá cảnh-Văn bản pháp luật-Việt Nam-Người nước ngoài
Khoa Khoa Du lịch và Việt Nam học
Địa chỉ Thư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành
Tệp tin điện tử http://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/300 khoahocxahoi/350 hanhchinhcongvakhoahocquansu/353 linhvuccuthehanhchinhcong/25781_luatso472014qh13/z25781_luatso472014qh13_k.pdf
000 00000nam#a2200000u##4500
00125781
0022
004E689D467-745C-4409-B743-DA29D6EBAFA0
005202011251426
008191216s2014 vm vie
0091 0
039|a20201125142609|btainguyendientu|c20201125142134|dtainguyendientu|y20201121175908|ztainguyendientu
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a342.597082|bQ9H|223
110 |aQuốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
245 |aLuật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 16 tháng 06 năm 2014 /|cQuốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
260 |aHà Nội : |bQuốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam, |c2014
300 |a26 tr.
650 |aXuất cảnh|vVăn bản pháp luật|zViệt Nam|xNgười nước ngoài
650 |aLuật số 47/2014/QH13|vVăn bản pháp luật|zViệt Nam
650|aCư trú|vVăn bản pháp luật|zViệt Nam|xNgười nước ngoài
650|aNhập cảnh|vVăn bản pháp luật|zViệt Nam|xNgười nước ngoài
650|aQuá cảnh|vVăn bản pháp luật|zViệt Nam|xNgười nước ngoài
690 |aKhoa Du lịch và Việt Nam học
692 |aThủ tục xuất nhập cảnh (Immigration Procedures)
852 |aThư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành
856|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/300 khoahocxahoi/350 hanhchinhcongvakhoahocquansu/353 linhvuccuthehanhchinhcong/25781_luatso472014qh13/z25781_luatso472014qh13_k.pdf
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/300 khoahocxahoi/anhbiasach/25781_luatso472014qh13_kthumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào