thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 658.81 T3741
    Nhan đề: The new strategic selling :
ISBN 9780446673464
DDC 658.81
Tác giả CN Heiman, Stephen E
Nhan đề The new strategic selling : the unique sales system proven successful by the world's best companies, revised and updated for the 21st century / Stephen E Heiman...[et al.]
Thông tin xuất bản New York : Warner Books, 1998
Mô tả vật lý 433 p. ; cm.
Thuật ngữ chủ đề Selling
Thuật ngữ chủ đề Verkaufstechnik
Khoa Khoa Quản trị Kinh doanh
Tác giả(bs) CN Sanchez, Diane
Tác giả(bs) CN Tuleja, Tad
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_02(1): 073276
000 00000nam#a2200000u##4500
00125775
0022
00474AF7771-CEDA-4477-921C-8831C07D888A
005202011191557
008201119s1998 nyu eng
0091 0
020 |a9780446673464
039|a20201119155740|bnghiepvu|y20201119155457|znghiepvu
040 |aNTT
041 |aeng
044 |anyu
082 |a658.81|bT3741|223
100 |aHeiman, Stephen E
245 |aThe new strategic selling : |bthe unique sales system proven successful by the world's best companies, revised and updated for the 21st century / |cStephen E Heiman...[et al.]
260 |aNew York : |bWarner Books, |c1998
300 |a433 p. ; |ccm.
541 |aDự án VN Book Drive
650 |aSelling
650 |aVerkaufstechnik
690 |aKhoa Quản trị Kinh doanh
700 |aSanchez, Diane |eauthor
700 |aTuleja, Tad |eauthor
852|a300|bQ12_Kho Mượn_02|j(1): 073276
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/600 congnghe/anhbiasach/25775_the new strategic sellingthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 073276 Q12_Kho Mượn_02 658.81 T3741 Sách mượn tại chỗ 1