thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 615.704 H957D
    Nhan đề: Hướng dẫn hoạt động giám sát phản ứng có hại của thuốc (ARD) tại các cơ sở khám, chữa bệnh /
DDC 615.704
Tác giả TT Bộ Y Tế
Nhan đề Hướng dẫn hoạt động giám sát phản ứng có hại của thuốc (ARD) tại các cơ sở khám, chữa bệnh / Nguyễn Thị Xuyên, Lương Ngọc Khuê;...[và những người khác]
Thông tin xuất bản H. : Y Học, 2013
Mô tả vật lý 32 tr. : Hình ảnh ; 25cm.
Tóm tắt Tài liệu nhằm hướng dẫn hoạt động giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do bộ Y tế ban hành. cung cấp các nội dung chuyên môn liên quan đền theo dõi phản ứng có hại của thuốc góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đảm bảo an toàn trong sử dụng thuốc.
Từ khóa tự do Thuốc
Từ khóa tự do ADR
Từ khóa tự do Phản ứng có hại
Khoa Khoa Dược
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Đoàn
Tác giả(bs) CN Cao, Hưng Thái
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đăng Hòa
Địa chỉ Thư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành
000 00000nam#a2200000u##4500
00118794
0021
004C10BD22F-6EAD-4338-A1A5-88C725D3FD6C
005201912171508
008191211s2013 vm vie
0091 0
039|a20191217150824|bthienvan|c20191217150436|dthienvan|y20191211113000|zkynh
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a615.704|bH957D|223
110 |aBộ Y Tế
245 |aHướng dẫn hoạt động giám sát phản ứng có hại của thuốc (ARD) tại các cơ sở khám, chữa bệnh / |cNguyễn Thị Xuyên, Lương Ngọc Khuê;...[và những người khác]
260 |aH. : |bY Học, |c2013
300 |a32 tr. : |bHình ảnh ; |c25cm.
520 |aTài liệu nhằm hướng dẫn hoạt động giám sát phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do bộ Y tế ban hành. cung cấp các nội dung chuyên môn liên quan đền theo dõi phản ứng có hại của thuốc góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đảm bảo an toàn trong sử dụng thuốc.
653 |aThuốc
653 |aADR
653 |aPhản ứng có hại
690 |aKhoa Dược
700 |aNguyễn, Văn Đoàn
700 |aCao, Hưng Thái
700 |aNguyễn, Đăng Hòa
852 |aThư Viện Đại học Nguyễn Tất Thành
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào