thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 338.4791 V8721
    Nhan đề: Tổng quan du lịch :
ISBN 9786046815075
DDC 338.4791
Tác giả CN Võ, Văn Thành
Nhan đề Tổng quan du lịch : Tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Du lịch / Võ Văn Thành
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2015
Mô tả vật lý 255 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm.
Tóm tắt Giới thiệu tổng quan về du lịch; tài nguyên và các vùng du lịch; các loại hình, sản phẩm du lịch; kinh doanh du lịch; tác động của du lịch đối với kinh tế - văn hoá - xã hội và môi trường nước sở tại; phát triển du lịch bền vững; nguồn nhân lực du lịch
Từ khóa tự do Du lịch
Khoa Khoa Du lịch và Việt Nam học
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_01(5): 062278-82
000 00000nam#a2200000u##4500
00113133
0022
004F1892F31-79C8-493A-8A69-AFDBD84AEBB2
005201901101720
008190110s2015 vm vie
0091 0
020 |a9786046815075|c60000
039|a20190110172028|bthienvan|y20190110145712|zquyennt
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a338.4791|bV8721|223
100 |aVõ, Văn Thành
245 |aTổng quan du lịch : |bTài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Du lịch / |cVõ Văn Thành
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bVăn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, |c2015
300 |a255 tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c21 cm.
504 |aPhụ lục: tr. 235-250. - Thư mục: tr. 251-255
520 |aGiới thiệu tổng quan về du lịch; tài nguyên và các vùng du lịch; các loại hình, sản phẩm du lịch; kinh doanh du lịch; tác động của du lịch đối với kinh tế - văn hoá - xã hội và môi trường nước sở tại; phát triển du lịch bền vững; nguồn nhân lực du lịch
541 |aSách sinh viên yêu cầu bổ sung
653 |aDu lịch
690 |aKhoa Du lịch và Việt Nam học
852|a300|bQ12_Kho Mượn_01|j(5): 062278-82
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/anhbiasach/13133_tongquandulichthumbimage.jpg
890|a5|b19
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 062280 Q12_Kho Mượn_01 338.4791 V8721 Sách mượn về nhà 1
2 062281 Q12_Kho Mượn_01 338.4791 V8721 Sách mượn về nhà 2
3 062282 Q12_Kho Mượn_01 338.4791 V8721 Sách mượn về nhà 3
4 062278 Q12_Kho Mượn_01 338.4791 V8721 Sách mượn về nhà 4
5 062279 Q12_Kho Mượn_01 338.4791 V8721 Sách mượn về nhà 5