TRÌNH ĐƠN CHÍNH
Ngày đăng bài: 11/05/2021 13:09
Lượt xem: 877
Thư viện Đại học Nguyễn Tất Thành là thành viên của Dự án Thư viện điện tử dùng chung

Thư viện Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trở thành thành viên của Dự án Thư viện Điện tử dùng chung thuộc chương trình “Nâng cao chất lượng giáo dục đại học (SEHAP) do Ngân hàng Thế giới (Wolrd Bank) tài trợ.

Các thành viên của Dự án Thư viện Điện tử dùng chung đã được thụ hưởng các cơ sở dữ liệu từ các nhà xuất bản quốc tế để phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại các trường đại học.

Hiện tại, sinh viên, giảng viên và cán bộ nghiên cứu của trường Đại học Nguyễn Tất Thành có thể truy cập và sử dụng 02 cơ sở dữ liệu quốc tế, gồm SAGE e-Journals Collection (SAGE Publishing Limited) và Emerald e-Journals Collection (Emerald Publishing Limited), cụ thể như sau:

STT

Tên CSDL

Loại tài liệu

Link/ Mã QR

Cách thức sử dụng

1

SAGE e-Journals Collection

Gồm: 962 tạp chí khoa học chuyên ngành Xã hội & Nhân văn, Kinh doanh & Quản lý, Xã hội học, Tâm lý học, Khoa học & Công nghệ, Kinh tế & Phát triển, Giáo dục, v.v.,... có thể truy cập trực tuyến vĩnh viễn nội dung của 962 tạp chí toàn văn (danh sách đính kèm) xuất bản trong các năm 2021-2022 và truy cập trực tuyến trong các năm 2021 – 2022 vào bộ sưu tập tạp chí điện tử xuất bản từ năm 1999

 

https://journals.sagepub.com/

Sử dụng hệ thống mạng internet tại trường

2

Emerald e-Journals Collection

Gồm: 160 tạp chí khoa học chất lượng cao chuyên ngành Kinh tế, Kinh doanh, Kế toán và Tài chính, Thuế và Kiểm toán, v.v...Bạn đọc có thể truy cập trực tuyến vĩnh viễn vào nội dung của 160 tạp chí toàn văn (danh sách đính kèm) xuất bản trong các năm 2021-2022 và truy cập trực tuyến trong 2 năm (2021-2022) vào bộ sưu tập tạp chí điện tử xuất bản từ năm 1994.

https://www.emerald.com/insight/

Sử dụng hệ thống mạng internet tại trường

Hiện tại Thư viện đã triển khai giới thiệu và hướng dẫn sử dụng đến sinh viên, giảng viên và cán bộ nghiên cứu trong Trường. Trong quá trình sử dụng, bạn đọc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ qua email: thuvienntt@ntt.edu.vn