Ngày đăng bài: 04/03/2024 10:44
Lượt xem: 269
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tham gia 2 trong số 242 sự kiện đã được đăng ký cho tới nay với Tuần lễ Giáo dục Mở Toàn cầu (Global Open Education)

 

  Hưởng ứng Tuần lễ Giáo dục Mở Toàn cầu (Global Open Education) năm 2024 (https://oeweek.oeglobal.org/) trong các ngày từ 4-8/03/2024, cho đến thời điểm này đã có 242 sự kiện đã được đăng ký sẽ diễn ra trên toàn cầu trong và sau khoảng thời gian nêu trên, trong đó Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã đăng ký 2 sự kiện, gồm:

  1. InnoShare – Khám phá đổi mới đa ngành và chia sẻ tài nguyên giáo dục mở, sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ Ngày 28 tháng 2 năm 2024 @ 8:00 sáng - Ngày 29 tháng 3 năm 2024 @ 5:00 chiều PLMT, theo: https://oeweek.oeglobal.org/activity/innoshare-kham-pha-sang-tao-da-nganh-chia-se-nguon-tai-nguyen-giao-duc-mo/;      

  2. Tập huấn “Khai Thác Sử dụng và Xây dựng Tài Nguyên Giáo Dục Mở với OER Commons”, sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ Ngày 4 tháng 3 năm 2024 @ 8:00 sáng - Ngày 8 tháng 3 năm 2024 @ 5:00 chiều PLMT, theo: https://oeweek.oeglobal.org/activity/tap-huan-khai-thac-su-dung-va-xay-dung-tai-nguyen-giao-duc-mo-voi-oer-commons/

  Thông tin về đăng ký của các cơ sở giáo dục khắp trên thế giới tham gia sự kiện toàn cầu này có tại địa chỉ: https://oeweek.oeglobazal.org/activities/ với nhiều ngôn ngữ khác nhau, bao gồm cả tiếng Việt.

     Có thể đây là lần đầu tiên một trường đại học ở Việt Nam tham gia sự kiện trong Tuần lễ Giáo dục Mở Toàn cầu (Global Open Education Week), sự kiện thường niên được tổ chức vào tháng ba hàng năm kể từ năm 2013.

     Nguồn bài viết: https://giaoducmo.avnuc.vn/giao-duc/truong-dai-hoc-nguyen-tat-thanh-tham-gia-2-trong-so-242-su-kien-da-duoc-dang-ky-cho-toi-nay-voi-tuan-le-giao-duc-mo-toan-cau-global-open-education-1132.html