Ngày đăng bài: 22/12/2023 10:17
Lượt xem: 555
Thư viện ĐH Nguyễn Tất Thành đạt loại tốt trong công tác thực hiện kế hoạch mục tiêu chất lượng năm học 2022-2023

 

     NTTU – Ngày 20/12/2023, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã tổ chức lễ tổng kết và khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt công tác mục tiêu chất lượng (MTCL) năm học 2022-2023. MTCL là các mục tiêu trọng tâm của Nhà trường được xây dựng và triển khai hằng năm kết nối với các chỉ tiêu Chiến lược phát triển nhằm bảo đảm chất lượng cho các hoạt động của Trường. Công tác MTCL được Nhà trường triển khai từ năm 2013, qua mỗi năm triển khai, công tác này ngày càng được cải tiến không ngừng và mang lại những tác động thiết thực, hiệu quả nhằm thúc đẩy các lĩnh vực ngày càng nâng “chất lượng”

Toàn cảnh Lễ tổng kết và khen thưởng các tập thể thực hiện tốt công tác MTCL năm học 2022-2023

     Năm học 2022-2023, Nhà trường đã xây dựng và triển khai 39 MTCL kết nối với các chỉ tiêu Chiến lược phát triển trường giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2035 theo 06 lĩnh vực chính gồm: Quản trị, Quốc tế hóa, Đảm bảo Chất lượng, Đào tạo, Nghiên cứu Khoa học, Người học và Phục vục cộng đồng; Kết quả có 38/39 mục tiêu đã vượt và đạt chỉ tiêu đề ra ban đầu (chiếm 97.44%). Đây là một kết quả rất đáng ghi nhận trong bối cảnh giáo dục đại học có nhiều thách thức không ngừng, cũng là năm thứ nhất Nhà trường triển khai thành công tầm nhìn, sứ mạng mới trở thành đại học thông minh, định hướng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

     Để ghi nhận kết quả đã đạt được cũng như mức độ đóng góp của các đơn vị trong toàn Trường, Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện MTCL năm học 2022-2023 đã họp, thông qua kết quả đánh giá và công nhận 06 đơn vị xếp loại “Xuất sắc”, 26 đơn vị xếp loại “Tốt”, 11 đơn vị xếp loại “Khá”.

TS. Trần Ái Cầm, hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trao bằng khen cho các đơn vị xếp loại “Xuất sắc”

 
 
Lãnh đạo Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trao bằng khen cho các đơn vị xếp loại “Tốt” 

 
TS. Hoàng Hữu Dũng và TS. Nguyễn Tuấn Anh trao bằng khen cho các đơn vị xếp loại “Khá”
      Kết quả này sẽ là động lực và nền tảng to lớn để các đơn vị tiếp tục phát huy và hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra cho năm học 2023-2024, đây cũng là năm học đón chào sự kiện hết sức đặc biệt và ý nghĩa khi. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành bước sang tuổi 25.

Bài viết: Phòng Đảm bảo Chất lượng – Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Hình ảnh: Media