Ngày đăng bài: 09/03/2020 09:00
Lượt xem: 416
Tập huấn chuyên đề "Hướng dẫn xây dựng và sử dụng Subject Guide"
Subject Guide là công cụ quảng bá hữu hiệu về nguồn tài nguyên thông tin của các cơ quan thư viện - thông tin, bởi vì đây là công cụ tập hợp đầy đủ các nguồn thông tin một cách đa dạng về nhiều chủ đề khác nhau.

Tiếp tục chuỗi tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ thư viện, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc trong thời gian tới, ngày 7.3.2019, Trung tâm Thông tin - Thư viện tập huấn chuyên đề "Hướng dẫn xây dựng và sử dụng Subject Guide" dưới sự hướng dẫn của Ths.Đỗ Văn Châu - PGĐ Thư viện ĐH RMIT.

Hiện nay, nhiều cơ quan thư viện - thông tin trên thế giới và một số thư viện Việt Nam đã sử dụng subject guide như là một công cụ hiệu quả để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng tin.

Subject Guide là một danh sách các nguồn tài nguyên thông tin được tổ chức và sắp xếp theo các chủ đề khác nhau. Nguồn tài nguyên thông tin này rất đa dạng và không giới hạn ở bất kỳ nguồn nào bao gồm: sách, báo, tạp chí, tài liệu số, CSDL, trang web, bộ sưu tập thông tin trên Internet, tên các khóa học, RSS feeds, tài liệu giảng dạy,....

 Linh động, dễ dàng tìm kiếm, sinh động và đơn giản cho người dùng tin...đó chính là một trong những ưu điểm vượt trội của Subject Guide

Subject Guide được sử dụng phổ biến hiện nay là bởi những giá trị của nó như:
👉Tập hợp các nguồn thông tin theo chủ đề
👉Hướng dẫn đến các nguồn thông tin hữu ích
👉Truy cập không giới hạn....

Chụp hình lưu niệm cùng GV.Ths.Đỗ Văn Châu

TT TT-TV