Ngày đăng bài: 26/08/2019 10:45
Lượt xem: 177
Tập huấn “Tổng quan về nguồn tài nguyên giáo dục mở - Open Educational Resources(OER) và kịch bản giả tưởng cho giáo dục Việt Nam”

Lớp tập huấn “Tổng quan về nguồn tài nguyên giáo dục mở - Open Educational Resources(OER) và kịch bản giả tưởng cho giáo dục Việt Nam” dưới sự chủ trì của Thầy Lê Trung Nghĩa - Ban tư vấn phát triển giáo dục mở, Hiệp hội các trường ĐH,CĐ Việt Nam - cho cán bộ, giảng viên trong trường diễn ra trong 02 ngày: 22-23/8/2019 tại Tầng 3, Trung tâm Thông tin-Thư viện, trường Đại học Nguyễn Tất Thành.
Nội dung buổi tập huấn bao gồm:
1. Khái niệm cơ bản về OER
2. Hệ thống giấy phép của thế giới nguồn mở
3. Khai thác OER
4. Khía cạnh tài chính và mô hình kinh doanh
5. Chính sách OER và khoa học mở trên thế giới
6. Kịch bản giả tưởng cho giáo dục Việt Nam!
7. Tài liệu tham khảo


Mục đích của lớp tập huấn nhằm giúp các giảng viên, chuyên viên: 
- Làm quen với các công cụ là các phần mềm nguồn mở để tìm kiếm, sử dụng, pha trộn, tạo lập, và soạn sửa tài nguyên với các dạng nội dung khác nhau như văn bản, hình ảnh, audio và video cùng việc cấp phép mở và chia sẻ các tài nguyên đó một cách hoàn toàn hợp pháp, tôn trọng bản quyền, phục vụ xây dựng bài giảng điện tử.
- Biết cách khai thác các kho tài nguyên giáo dục mở có sẵn trên Internet phục vụ cho công tác đào tạo.

 

Cùng chuyên mục