Ngày đăng bài: 15/08/2019 09:08
Lượt xem: 1158
Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Nguyễn Tất Thành tham dự Hội nghị Thường niên Lần thứ 17 Liên hợp Thư viện Việt Nam về Nguồn tin Khoa học & Công nghệ
Ngày 09/8/2019, tại Tuy Hòa, đại diện Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Nguyễn Tất Thành tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 17 Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ do Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia đã tổ chức. Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng chí Trần Đắc Hiến, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quố

Ngày 09/8/2019, tại Tuy Hòa, đại diện Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Nguyễn Tất Thành tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 17 Liên hợp thư viện Việt Nam về nguồn tin khoa học và công nghệ do Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia đã tổ chức. Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng chí Trần Đắc Hiến, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia, Chủ tịch Liên hợp thư viện; đồng chí Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên, một số lãnh đạo sở khoa học và công nghệ các tỉnh và 130 đại biểu đại diện cho 65 thư viện công cộng, thư viện đại học, thư viện chuyên ngành và trung tâm thông tin trong cả nước.

Tại Hội nghị, trong bài phát biểu khai mạc Thứ trưởng Bùi Thế Duy đã nhấn mạnh “Đây là hoạt động rất có ý nghĩa và đi đúng xu hướng của thời đại. Nguồn tin KH&CN là bộ phận quan trọng của tiềm lực KH&CN quốc gia và các viện nghiên cứu, trường đại học cần quan tâm đầu tư hơn nữa cho loại hình nguồn tin này”. Các đại biểu được nghe Tổng thư ký Hội Thông tin KH&CN Việt Nam báo cáo phân tích một số xu hướng công nghệ mới tác động đến hoạt động thông tin thư viện; đại diện nhà xuất bản Elsevier báo cáo tham luận phân tích xu hướng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư; đại diện nhà xuất bản Springer Nature phân tích kết quả hoạt động nghiên cứu và xu hướng nghiên cứu, hợp tác của Việt Nam với các nước trên thế giới; đại diện công ty iGroup trình bày các giải pháp công nghệ cho thư viện thông minh, cập nhật những tính năng mới của CSDL dùng chung của Liên hợp thư viện ProQuest Central; và một số tham luận của các đại biểu đến từ các học viện, thư viện đại học.

Được biết Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Nguyễn Tất Thanh tham gia và trở thành thành viên của Liên hợp Thư viện Việt Nam về Nguồn tin Khoa học & Công nghệ từ năm 2013. Theo thống kê của Cục Thông tin Khoa học & Công nghệ trong năm 2019 trường Đại học Nguyễn Tất Thành là một trong 14 đơn vị trong toàn Liên hợp có số lượt sử dụng cơ sở dữ liệu quốc tế ProQuest Central nhiều nhất.

Trong các năm qua, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã không ngừng đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại cho Trung tâm Thông tin – Thư viện, với định hướng phát triển theo mô hình Learning Commons đã hỗ trợ những tiện ích tốt nhất cho sinh viên, giảng viên và cán bộ nghiên cứu trong nhà trường.

Trần Thị Thúy Kiều