Ngày đăng bài: 11/05/2023 14:57
Lượt xem: 1343
Thư viện NTTU tham gia workshop “Inclusive Libraries for Sustainable Development” do Thư viện VGU và Thư viện Đại học Chulalongkorn tổ chức

Ngày 25/04/2023 vừa qua, Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Nguyễn Tất Thành đã cử nhân sự tham dự workshop “Inclusive Libraries for Sustainable Development” do Thư viện Đại học Việt Đức VGU Thư viện VGU và Thư viện Đại học Chulalongkorn đồng tổ chức.

Buổi workshop đã thảo luận về một loạt các chủ đề liên quan đến tính bền vững trong thư viện, bao gồm Thư viện Xanh và các tiêu chuẩn, chính sách và lãnh đạo, cũng như cách tiếp cận sáng tạo để phát triển bền vững. Bên cạnh đó, khám phá, nghiên cứu tình huống, chia sẻ những cách làm tốt nhất giúp thư viện có thể đóng góp vào Bảng xếp hạng The Impact và tham gia vào SDGs.

Tại hội thảo các chuyên gia đã trình bày các báo cáo:

  • Chula Library's qualit and enviromental management system - Ms. Pimnapa Amaritworachai
  • Innovative leadership for sustainable development - Ms. Janine Schmidt 
  • University Campus: Green infrastructure and landscape design - Dr. Le Thi Thu Huong & Nguyen Thi Huong Lan (PhD)
  • Inclusive Univer-City ecosystems - Dr. Nguyen Ngoc Hieu
  • Approach for Green Library development under the umbrella of Blibliotheca technologies - Switzerland - Mr. Dao Ngoc Hoang Giang (Sao Mai company)
  • VGU sharing: Inclusive libraries for sustainable development. How your libraries contribute to THE Impact Rankings and engage in SDGs? - Ms. Nguyen Thi Kim Tri

​Một số hình ảnh khác tại hội thảo:

Nguồn: Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học VGU