Ngày đăng bài: 10/05/2022 17:01
Lượt xem: 23668
Thông báo V/v Đăng ký tài khoản sử dụng giải pháp tìm kiếm tập trung

Hiện tại, Ban Quản lý Dự án Thư viện Điện tử dùng chung (Dự án Ngân hàng Thế giới tài trợ) đang hỗ trợ cho Thư viện NTTU triển khai đăng ký tài khoản để sử dụng giải pháp tìm kiếm tập trung EBSCO Discovery Service và Hệ thống quản lý truy cập OpenAthens.

Mục đích giúp cho quý Thầy cô có thể đăng nhập một lần vào một cổng để có thể tra cứu tài liệu của 05 cơ sở dữ liệu quốc tế (CSDL IG Publishing, Springer Nature, Elsevier, Emerald và SAGE) ở bất cứ nơi đâu thay cho việc phải đăng nhập vào từng CSDL hoặc phải dùng IP của Trường để truy cập.

Quý Thầy cô có nhu cầu sử dụng, xin vui lòng điền thông tin đăng ký qua link dưới đây:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jc-g5czkb-IRkv1NhA0JCeaglJgMDIg68J62V9VsXWo/edit#gid=0

Trân trọng./

                                                                                                                                                       TT Thông tin - Thư viện