Ngày đăng bài: 26/04/2021 14:23
Lượt xem: 24446
KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN NTTU

THÔNG BÁO
V/v Hỗ trợ thực hiện khảo sát sự hài lòng về chất lượng dịch vụ hỗ trợ
của Trung tâm Thông tin – Thư viện

        Kính gởi Quý Bạn đọc!

Nhằm có căn cứ đánh giá về chất lượng dịch vụ hỗ trợ của Trung tâm Thông tin – Thư viện, qua đó đưa ra biện pháp cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ hoạt động học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn trường, Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Nguyễn Tất Thành triển khai thực hiện khảo sát theo Kế hoạch số 47/KH-NTT ngày 06/4/2021.
Trung tâm Thông tin – Thư viện kính mong Quý Bạn đọc phối hợp và thực hiện khảo sát thông qua một trong hai cách như sau:

  1. Truy cập đường link: https://nttelib.page.link/kssv2021
  2. Quét mã QR:     

    Trân trọng cảm ơn Quý Bạn đọc đã thực hiện khảo sát./.
                                                                                                                                           TT TT-TV./.