Ngày đăng bài: 27/09/2018 16:20
Lượt xem: 15406
Thông báo về việc đăng ký mượn các phòng chức năng thuộc Trung tâm Thông tin -Thư viện quản lý

Trong thời gian vừa qua, Trung tâm Thông tin - Thư viện đã hỗ trợ cho các phòng ban trong Nhà trường mượn các phòng ốc để tổ chức các hoạt động và sự kiện. Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ổn định của trung tâm, nay Trung tâm Thông tin - Thư viện xin thông báo về việc mượn phòng như sau:

1. Thủ tục đăng ký mượn

Đơn vị trong trường mượn các phòng chức năng thuộc Trung tâm Thông tin – Thư viện (viết tắt là TTTT-TV) quản lý đăng ký mượn bằng văn bản, gửi về TTTT-TV ít nhất trước 03 ngày.

3. Tiếp nhận yêu cầu

TTTT-TV tiếp nhận yêu cầu và rà soát lịch: Nếu Phòng ở trạng thái bận (có lịch làm việc), phản hồi đơn vị yêu cầu để có hướng giải quyết; Nếu phòng ở trạng thái rỗi thì duyệt đồng ý.

2. Trách nhiệm các bên

TTTT-TV Thông báo Bạn đọc (nếu có liên quan) về việc tạm ngưng phục vụ. 

Trách nhiệm của đơn vị mượn phòng chức năng thuộc TTTT-TV quản lý:

- Bảo quản phòng ốc, tài sản, trang thiết bị trong khu vực mượn;

-  Nhận và trả phòng đúng thời gian đăng ký; 

- Sau khi sử dụng xong phải trả lại nguyên trạng thái ban đầu.

Trung tâm Thông tin - Thư viện