thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 372.210 H957
    Nhan đề: Hướng dẫn sử dụng bài hát, thơ, truyện trong các cơ sở giáo dục mầm non :

ISBN 9786040133601
DDC 372.210
Nhan đề Hướng dẫn sử dụng bài hát, thơ, truyện trong các cơ sở giáo dục mầm non : Dành cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non. Tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non / Nguyễn Bá Minh chủ biên; Nguyễn Thị Hiếu, Nguyễn Thị Cẩm Bích,...[và những người khác]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2018
Mô tả vật lý 96 tr. : bảng ; 27 cm.
Tóm tắt Giới thiệu những nét khái quát về đặc điểm cảm thụ âm nhạc và tác phẩm văn học của trẻ mầm non từng độ tuổi, cách lựa chọn bài hát, thơ, truyện sử dụng cho trẻ...
Từ khóa tự do Phương pháp giảng dạy
Từ khóa tự do Truyện
Từ khóa tự do Bài hát
Từ khóa tự do Thơ
Từ khóa tự do Giáo dục mẫu giáo
Khoa Khoa Ngoại ngữ
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hào
Tác giả(bs) CN Vũ, Thị Ngọc Minh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Bá Minh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hiếu
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Bá Minh
Tác giả(bs) TT Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_1A(1): M003787
000 00000nam#a2200000u##4500
00149813
0022
004F3060DA4-8BF8-4A15-8ABA-F5B9CE00CE51
005202403271446
008240327s2018 vm vie
0091 0
020 |a9786040133601|c46000
039|a20240327144634|btainguyendientu|y20240327144159|ztainguyendientu
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a372.210|bH957|223
245 |aHướng dẫn sử dụng bài hát, thơ, truyện trong các cơ sở giáo dục mầm non : |bDành cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non. Tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non / |cNguyễn Bá Minh chủ biên; Nguyễn Thị Hiếu, Nguyễn Thị Cẩm Bích,...[và những người khác]
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2018
300 |a96 tr. : |bbảng ; |c27 cm.
504 |aThư mục: tr. 92-93
520 |aGiới thiệu những nét khái quát về đặc điểm cảm thụ âm nhạc và tác phẩm văn học của trẻ mầm non từng độ tuổi, cách lựa chọn bài hát, thơ, truyện sử dụng cho trẻ...
541 |aMua
653 |aPhương pháp giảng dạy
653 |aTruyện
653 |aBài hát
653 |aThơ
653 |aGiáo dục mẫu giáo
690 |aKhoa Ngoại ngữ
691 |aNgôn ngữ Anh
700 |aNguyễn, Thị Hào
700 |aVũ, Thị Ngọc Minh
700 |aNguyễn, Bá Minh|echủ biên
700|aNguyễn, Thị Hiếu
700|aNguyễn, Bá Minh
710 |aBộ Giáo dục và Đào tạo
852|a300|bQ12_Kho Mượn_1A|j(1): M003787
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/300 khoahocxahoi/anhbiasach/49813_huongdansudungbaihatthotruyenthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 M003787 Q12_Kho Mượn_1A 372.210 H957 Sách mượn về nhà 1