thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 372.21 N5766
    Nhan đề: Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non /

ISBN 9786043739800
DDC 372.21
Tác giả CN Nguyễn, Mạnh Tuấn
Nhan đề Đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non / Nguyễn Mạnh Tuấn chủ biên, Phạm Thị Diệu Thuý
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2023
Mô tả vật lý 180 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận về đánh giá và đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non; giới thiệu một số phương pháp và công cụ đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non; sử dụng một số yếu tố thống kê trong đánh giá trẻ mầm non
Từ khóa tự do Đánh giá
Từ khóa tự do Phát triển
Từ khóa tự do Trẻ em mẫu giáo
Khoa Khoa Ngoại ngữ
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Diệu Thuý
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_1A(1): M003786
000 00000nam#a2200000u##4500
00149812
0022
0043C21DFD9-7ABE-48BC-90A2-5B196A277E14
005202403271431
008240327s2023 vm vie
0091 0
020 |a9786043739800|c55000
039|a20240327143115|btainguyendientu|y20240327142719|ztainguyendientu
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a372.21|bN5766|223
100 |aNguyễn, Mạnh Tuấn
245 |aĐánh giá sự phát triển của trẻ mầm non / |cNguyễn Mạnh Tuấn chủ biên, Phạm Thị Diệu Thuý
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2023
300 |a180 tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c24 cm.
504 |aThư mục: tr. 153-155. - Phụ lục: tr. 156-179
520 |aTrình bày cơ sở lý luận về đánh giá và đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non; giới thiệu một số phương pháp và công cụ đánh giá sự phát triển của trẻ mầm non; sử dụng một số yếu tố thống kê trong đánh giá trẻ mầm non
541 |aMua
653 |aĐánh giá
653 |aPhát triển
653 |aTrẻ em mẫu giáo
690 |aKhoa Ngoại ngữ
691 |aNgôn ngữ Anh
700 |aPhạm, Thị Diệu Thuý
852|a300|bQ12_Kho Mượn_1A|j(1): M003786
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/300 khoahocxahoi/anhbiasach/49812_danhgiasuphattrienthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 M003786 Q12_Kho Mượn_1A 372.21 N5766 Sách mượn về nhà 1