thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 372.21 P535
    Nhan đề: Hướng dẫn sử dụng và đánh giá trẻ theo bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi /

ISBN 9786040032287
DDC 372.21
Tác giả CN Phan, Lan Anh
Nhan đề Hướng dẫn sử dụng và đánh giá trẻ theo bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi / Phan Lan Anh, Trần Thu Hoà
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2017
Mô tả vật lý 59 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm.
Tóm tắt Trình bày các bước xây dựng và cách sử dụng bộ công cụ theo dõi sự phát triển của trẻ em 5 tuổi. Giới thiệu bộ công cụ đánh giá chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi về các lĩnh vực: thể chất, tình cảm và quan hệ xã hội, ngôn ngữ và giao tiếp, nhận thức
Từ khóa tự do Chuẩn
Từ khóa tự do Trẻ em
Từ khóa tự do Phát triển
Từ khóa tự do Giáo dục mẫu giáo
Từ khóa tự do Sách giáo viên
Khoa Khoa Ngoại ngữ
Tác giả(bs) CN Trần, Thu Hoà
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_1A(1): M003785
000 00000nam#a2200000u##4500
00149811
0022
0042BBD97D4-D962-4C4E-AD59-1B6F3BFD565B
005202403271414
008240327s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786040032287|c14000
039|a20240327141447|btainguyendientu|y20240327140644|ztainguyendientu
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a372.21|bP535|223
100 |aPhan, Lan Anh
245 |aHướng dẫn sử dụng và đánh giá trẻ theo bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi / |cPhan Lan Anh, Trần Thu Hoà
250 |aTái bản lần thứ 3
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2017
300 |a59 tr. : |bbảng, tranh vẽ ; |c27 cm.
520 |aTrình bày các bước xây dựng và cách sử dụng bộ công cụ theo dõi sự phát triển của trẻ em 5 tuổi. Giới thiệu bộ công cụ đánh giá chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi về các lĩnh vực: thể chất, tình cảm và quan hệ xã hội, ngôn ngữ và giao tiếp, nhận thức
541 |aMua
653 |aChuẩn
653 |aTrẻ em
653 |aPhát triển
653 |aGiáo dục mẫu giáo
653 |aSách giáo viên
690 |aKhoa Ngoại ngữ
691 |aNgôn ngữ Anh
700 |aTrần, Thu Hoà
852|a300|bQ12_Kho Mượn_1A|j(1): M003785
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/300 khoahocxahoi/anhbiasach/49811_huongdansudungvadanhgiatrethumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 M003785 Q12_Kho Mượn_1A 372.21 P535 Sách mượn về nhà 1