thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 372.07 N5764
    Nhan đề: Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non /

ISBN 9786043738056
DDC 372.07
Tác giả CN Nguyễn, Ánh Tuyết
Nhan đề Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non / Nguyễn Ánh Tuyết (chủ biên);Đinh Văn Vang, Lê Thị Kim Anh
Lần xuất bản In lần thứ 21
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2023
Mô tả vật lý 139 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày những vấn đề chung trong nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non. Phương pháp cụ thể nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non. Sử dụng toán học thống kê trong nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non và các bước tiến hành một công trình nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Từ khóa tự do Giáo dục mẫu giáo
Từ khóa tự do Phương pháp nghiên cứu
Khoa Khoa Ngoại ngữ
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Kim Anh
Tác giả(bs) CN Đinh, Văn Vang
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_1A(1): M003783
000 00000nam#a2200000u##4500
00149809
0022
004B3205EE5-0BD7-43B1-B7A9-377AF4853277
005202403271347
008240327s2023 vm vie
0091 0
020 |a9786043738056|c55000
039|a20240327134703|btainguyendientu|c20240327134317|dtainguyendientu|y20240327112949|ztainguyendientu
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a372.07|bN5764|223
100 |aNguyễn, Ánh Tuyết
245 |aPhương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non / |cNguyễn Ánh Tuyết (chủ biên);Đinh Văn Vang, Lê Thị Kim Anh
250|aIn lần thứ 21
260 |aHà Nội : |bĐại học Sư phạm, |c2023
300 |a139 tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c24 cm.
504 |aThư mục: tr. 138-139
520 |aTrình bày những vấn đề chung trong nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non. Phương pháp cụ thể nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non. Sử dụng toán học thống kê trong nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non và các bước tiến hành một công trình nghiên cứu khoa học
541 |aMua
653 |aNghiên cứu khoa học
653 |aGiáo dục mẫu giáo
653 |aPhương pháp nghiên cứu
690 |aKhoa Ngoại ngữ
691 |aNgôn ngữ Anh
700 |aLê, Thị Kim Anh
700 |aĐinh, Văn Vang
852|a300|bQ12_Kho Mượn_1A|j(1): M003783
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/300 khoahocxahoi/anhbiasach/49809_phuongphapnghiencuukhoahocthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 M003783 Q12_Kho Mượn_1A 372.07 N5764 Sách mượn về nhà 1