thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 616.15 A5524
    Nhan đề: Anderson's atlas of hematology /

ISBN 9781451131505
DDC 616.15
Tác giả CN Anderson Young, Shauna Christine
Nhan đề Anderson's atlas of hematology / Shauna C. Anderson Young, Keila B. Poulsen
Lần xuất bản 2nd edition
Thông tin xuất bản Baltimore : Wolters Kluwer Health, 2014
Mô tả vật lý xi, 589 pages ; 26 cm.
Tóm tắt This Second Edition of the acclaimed Anderson?s Atlas of Hematology has been thoroughly updated and revised based on the latest basic science and clinical findings. In addition, you'll find new, higher-quality images as well as the most recent World Health Organization classification of hematologic disorders.
Từ khóa tự do Hematologic Diseases
Từ khóa tự do Blood Cells
Từ khóa tự do Atlas
Khoa Khoa Kỹ thuật xét nghiệm y học
Tác giả(bs) CN Poulsen, Keila
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_1A(1): M005333
000 00000nam#a2200000u##4500
00149799
0022
0049216AE85-B410-4E56-A38F-1712F6287BC0
005202404031427
008231130s2014 xxu eng
0091 0
020 |a9781451131505
039|a20240403142739|btainguyendientu|c20240326110712|dtainguyendientu|y20240326110157|ztainguyendientu
040 |aNTT
041 |aeng
044 |axxu
082 |a616.15|bA5524|223
100 |aAnderson Young, Shauna Christine
245 |aAnderson's atlas of hematology / |cShauna C. Anderson Young, Keila B. Poulsen
250 |a2nd edition
260 |aBaltimore : |bWolters Kluwer Health, |c2014
300 |axi, 589 pages ; |c26 cm.
520 |aThis Second Edition of the acclaimed Anderson?s Atlas of Hematology has been thoroughly updated and revised based on the latest basic science and clinical findings. In addition, you'll find new, higher-quality images as well as the most recent World Health Organization classification of hematologic disorders.
653 |aHematologic Diseases
653 |aBlood Cells
653 |aAtlas
690 |aKhoa Kỹ thuật xét nghiệm y học
691 |aKỹ thuật xét nghiệm y học
700 |aPoulsen, Keila
852|a300|bQ12_Kho Mượn_1A|j(1): M005333
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/600 congnghe/anhbiasach/49799thumbimage.jpg
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 M005333 Q12_Kho Mượn_1A 616.15 A5524 Sách mượn về nhà 1