thông tin biểu ghi

ISBN 978-1455711406
DDC 616.07
Tác giả CN Lefkowitch, Jay H.
Nhan đề Anatomic Pathology : Board Review / Jay H. Lefkowitch
Lần xuất bản 2nd Edition
Thông tin xuất bản Philadelphia : Elsevier - Health Sciences, 2014
Mô tả vật lý xi, 603 pages : color illustrations ; 28 cm.
Tóm tắt This fully updated medical reference book contains chapters covering general pathology, the major organ systems, and ancillary diagnostic techniques, as well as important topics including immunohistochemistry, cytopathology, and molecular diagnostics. It's the perfect tool to help you be as prepared as possible for the Anatomic Pathology boards!
Thuật ngữ chủ đề Pathology-Clinical
Từ khóa tự do Animal Structures
Từ khóa tự do Anatomie
Từ khóa tự do Examination Questions
Từ khóa tự do Anatomy
Từ khóa tự do Pathology
Khoa Khoa Kỹ thuật xét nghiệm y học
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_1A(1): M005330
000 00000nam#a2200000u##4500
00149797
0022
004FB64DBA5-3CE9-4D60-A37A-C6FFD5663253
005202403260923
008240326s2014 pau eng
0091 0
020 |a978-1455711406
039|a20240326092338|btainguyendientu|y20240326085832|ztainguyendientu
040 |aNTT
041 |aeng
044 |ane
082 |a616.07|223
100 |aLefkowitch, Jay H.
245 |aAnatomic Pathology : |bBoard Review / |cJay H. Lefkowitch
250 |a2nd Edition
260 |aPhiladelphia : |bElsevier - Health Sciences, |c2014
300 |axi, 603 pages : |bcolor illustrations ; |c28 cm.
520 |aThis fully updated medical reference book contains chapters covering general pathology, the major organ systems, and ancillary diagnostic techniques, as well as important topics including immunohistochemistry, cytopathology, and molecular diagnostics. It's the perfect tool to help you be as prepared as possible for the Anatomic Pathology boards!
650 |aPathology|xClinical
653 |aAnimal Structures
653 |aAnatomie
653 |aExamination Questions
653 |aAnatomy
653 |aPathology
690 |aKhoa Kỹ thuật xét nghiệm y học
691 |aKỹ thuật xét nghiệm y học
852|a300|bQ12_Kho Mượn_1A|j(1): M005330
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/600 congnghe/610 yhoc/anhbiasach/49797thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 M005330 Q12_Kho Mượn_1A 616.07 Sách mượn về nhà 1