thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 658.7 N5764
    Nhan đề: Nguyên lý quản trị chuỗi cung ứng :

DDC 658.7
Tác giả CN Hugos, Michael H.
Nhan đề Nguyên lý quản trị chuỗi cung ứng : Essentials of supply chain management / Michael H. Hugos ; Phan Đình Mạnh (dịch)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thế giới; Công ty sách Alpha, 2017
Mô tả vật lý 438 tr. : hình vẽ; bảng ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày những khái niệm cơ bản về quản lý chuỗi cung ứng; các hoạt động trong chuỗi cung ứng: lên kế hoạch và tìm nguồn, thực hiện và phân phối, sử dụng công nghệ thông tin, những chuẩn đo lường để đánh giá hiệu quả chuỗi cung ứng...
Từ khóa tự do Nguyên lý chuỗi cung ứng
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Chuỗi cung ứng
Khoa Khoa Du lịch và Việt Nam học
Tác giả(bs) CN Phan, Mạnh Đình
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_1A(1): M005770
000 00000nam#a2200000u##4500
00149785
0022
004ED5F9647-1326-4DE9-9EEE-4DEB54CDBC8F
005202403251346
008240325s2017 vm vie
0091 0
039|a20240325134609|bbacntp|c20240325134458|dbacntp|y20240325134216|zbacntp
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a658.7|bN5764|223
100 |aHugos, Michael H.
245 |aNguyên lý quản trị chuỗi cung ứng : |bEssentials of supply chain management / |cMichael H. Hugos ; Phan Đình Mạnh (dịch)
260 |aHà Nội : |bThế giới; Công ty sách Alpha, |c2017
300 |a438 tr. : |bhình vẽ; bảng ; |c21 cm.
520 |aTrình bày những khái niệm cơ bản về quản lý chuỗi cung ứng; các hoạt động trong chuỗi cung ứng: lên kế hoạch và tìm nguồn, thực hiện và phân phối, sử dụng công nghệ thông tin, những chuẩn đo lường để đánh giá hiệu quả chuỗi cung ứng...
541 |aMua
653 |aNguyên lý chuỗi cung ứng
653 |aQuản lý
653 |aChuỗi cung ứng
690 |aKhoa Du lịch và Việt Nam học
691 |aQuản trị khách sạn
700 |aPhan, Mạnh Đình|edịch giả
852|a300|bQ12_Kho Mượn_1A|j(1): M005770
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/600 congnghe/anhbiasach/49785_nguyenlyquantrichuoicungungthumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 M005770 Q12_Kho Mượn_1A 658.7 N5764 Sách mượn về nhà 1