thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 006.7 Đ6311
    Nhan đề: Hệ thống đa phương tiện /

DDC 006.7
Tác giả CN Đỗ, Trung Tuấn
Nhan đề Hệ thống đa phương tiện / Đỗ, Trung Tuấn
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Mô tả vật lý 351 tr. : minh họa ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày bao quát các vấn đề phần mềm, phần cứng công nghệ thông tin và các thiết bị đa phương tiện; sản xuất sản phẩm đa phương tiện, các kỹ thuật nén và thể hiện dữ liệu đa phương tiện...
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Đa phương tiện
Khoa Khoa Truyền thông sáng tạo
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_1A(1): M005769
000 00000nam#a2200000u##4500
00149756
0022
004ABAD60F8-685C-46AC-9F0C-307B046B2B54
005202403231652
008240323s2011 vm vie
0091 0
039|a20240323165256|btainguyendientu|c20240323151009|dbacntp|y20240323122132|zbacntp
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a006.7|bĐ6311|223
100 |aĐỗ, Trung Tuấn
245 |aHệ thống đa phương tiện / |cĐỗ, Trung Tuấn
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2011
300 |a351 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
504 |aThư mục: Tr. 350 - 351
520 |aTrình bày bao quát các vấn đề phần mềm, phần cứng công nghệ thông tin và các thiết bị đa phương tiện; sản xuất sản phẩm đa phương tiện, các kỹ thuật nén và thể hiện dữ liệu đa phương tiện...
653 |aGiáo trình
653 |aĐa phương tiện
690 |aKhoa Truyền thông sáng tạo
691 |aTruyền thông đa phương tiện
852|a300|bQ12_Kho Mượn_1A|j(1): M005769
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/000 tinhocthongtin/anhbiasach/49756_hethongdaphuongtien_001thumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 M005769 Q12_Kho Mượn_1A 006.7 Đ6311 Sách mượn về nhà 1