thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 616.02 M236
    Nhan đề: Medical emergencies in the dental office /

ISBN 9780323776158
DDC 616.02
Tác giả CN Malamed, Stanley F.
Nhan đề Medical emergencies in the dental office / Stanley F. Malamed, Daniel L. Orr, Timothy M. Orr
Lần xuất bản 8th ed.
Thông tin xuất bản Missouri : Elsevier, 2023
Mô tả vật lý xvi, 554 pages. : illustrations (chiefly color) ; 28 cm.
Tùng thư Handbooks and manuals
Tóm tắt Be prepared to prevent, recognize and manage life-threatening medical emergencies! Medical Emergency in the Dental Office, skills needed to manage health problems in the dental office or clinic. The text describes how to recognize and manage medical emergencies in a timely, proactive manner and details the resources that must be available to effectively address these situations, the latest guidance on drug-related emergencies, cardiac arrest, etc.
Từ khóa tự do Dental emergencies
Từ khóa tự do Emergencies
Từ khóa tự do Dentistry methods
Từ khóa tự do Dental Offices standards
Từ khóa tự do Dentistry
Khoa Khoa Răng Hàm Mặt
Tác giả(bs) CN Orr, Daniel L.
Tác giả(bs) CN Orr, Timothy M.
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_02(1): 090194
000 00000nam#a2200000u##4500
00149731
0021
00421AD3BD2-0BC0-48AA-92AE-AC71C8D5EB4D
005202404021011
008240402s2023 mou eng
0091 0
020 |a9780323776158|c2891000
039|a20240402101143|bquyennt|c20240322165512|dtainguyendientu|y20240322165055|ztainguyendientu
040 |aNTT
041 |aeng
044 |amou
082 |a616.02|bM236|223
100 |aMalamed, Stanley F.
245 |aMedical emergencies in the dental office / |cStanley F. Malamed, Daniel L. Orr, Timothy M. Orr
250 |a8th ed.
260 |aMissouri : |bElsevier, |c2023
300 |axvi, 554 pages. : |billustrations (chiefly color) ; |c28 cm.
490|aHandbooks and manuals
520 |aBe prepared to prevent, recognize and manage life-threatening medical emergencies! Medical Emergency in the Dental Office, skills needed to manage health problems in the dental office or clinic. The text describes how to recognize and manage medical emergencies in a timely, proactive manner and details the resources that must be available to effectively address these situations, the latest guidance on drug-related emergencies, cardiac arrest, etc.
541 |aMua
653 |aDental emergencies
653 |aEmergencies
653 |aDentistry methods
653 |aDental Offices standards
653 |aDentistry
690 |aKhoa Răng Hàm Mặt
691 |aRăng Hàm Mặt
700 |aOrr, Daniel L.
700 |aOrr, Timothy M.
852|a300|bQ12_Kho Mượn_02|j(1): 090194
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/1 giaotrinh/600 congnghe/anhbiasach/49731_medicalemergenciesinthedentalofficethumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 090194 Q12_Kho Mượn_02 616.02 M236 Sách mượn tại chỗ 1