thông tin biểu ghi

ISBN 9786046846840
DDC 641.654
Tác giả CN Phan, Thị Tuyết Mai
Nhan đề Cooking with madam Tuyết Mai = Healthy food from moringa / Phan Thị Tuyết Mai ; Transl.: Nguyễn Thị Kim Huyền
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018
Mô tả vật lý 267 pages. : phot. ; 12 cm.
Từ khóa tự do Nấu ăn
Từ khóa tự do Món ăn
Từ khóa tự do Chế biến
Từ khóa tự do Chùm ngây
Từ khóa tự do Rau ăn lá
Khoa Khoa Du lịch và Việt Nam học
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Kim Huyền
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_01(5): 083125-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00137519
00220
00415A8DE84-5409-4FBB-8FB8-843FE90ED99C
005202206221338
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786046846840|c380000
039|a20220622133845|bquyennt|y20220622133534|zquyennt
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a641.654|bP535|223
100 |aPhan, Thị Tuyết Mai
245 |aCooking with madam Tuyết Mai =|bHealthy food from moringa / |cPhan Thị Tuyết Mai ; Transl.: Nguyễn Thị Kim Huyền
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bVăn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, |c2018
300 |a267 pages. : |bphot. ; |c12 cm.
541 |aTặng
653 |aNấu ăn
653 |aMón ăn
653 |aChế biến
653 |aChùm ngây
653 |aRau ăn lá
690 |aKhoa Du lịch và Việt Nam học
691 |aKhởi nghiệp
691 |aKỹ năng mềm
700 |aNguyễn, Thị Kim Huyền|etransl.
852|a300|bQ12_Kho Mượn_01|j(5): 083125-9
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/600 congnghe/anhbiasach/37519_cookingwithmadamthumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 083125 Q12_Kho Mượn_01 641.654 P535 Sách mượn về nhà 1
2 083126 Q12_Kho Mượn_01 641.654 P535 Sách mượn về nhà 2
3 083127 Q12_Kho Mượn_01 641.654 P535 Sách mượn về nhà 3
4 083128 Q12_Kho Mượn_01 641.654 P535 Sách mượn về nhà 4
5 083129 Q12_Kho Mượn_01 641.654 P535 Sách mượn về nhà 5