thông tin biểu ghi

ISBN 9786045689325
DDC 158.1
Tác giả CN Nhan, Húc Quân
Nhan đề Phép màu để vượt lên chính mình / Nhan Húc Quân
Thông tin xuất bản Hà Nội : Phụ nữ Việt Nam, 2020
Mô tả vật lý 254 tr. : hình vẽ ; 21 cm.
Tóm tắt Chia sẻ những kinh nghiệm của tác giả về phương pháp tự quản lý bản thân, bồi dưỡng những tố chất, niềm đam mê và sự kiên trì làm hành trang để tự tin dấn bước vượt lên chính mình nhằm đạt được thành công trong cuộc sống
Từ khóa tự do Cuộc sống
Từ khóa tự do Bí quyết thành công
Từ khóa tự do Tâm lí học ứng dụng
Khoa Khoa Quản trị Kinh doanh
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_01(5): 083130-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00137518
00220
004B83100C4-FCD5-4B26-80DF-3F455192C5D6
005202206221327
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786045689325|c128000
039|a20220622132711|bquyennt|y20220622132308|zquyennt
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a158.1|bN5769|223
100 |aNhan, Húc Quân
245 |aPhép màu để vượt lên chính mình / |cNhan Húc Quân
260 |aHà Nội : |bPhụ nữ Việt Nam, |c2020
300 |a254 tr. : |bhình vẽ ; |c21 cm.
520 |aChia sẻ những kinh nghiệm của tác giả về phương pháp tự quản lý bản thân, bồi dưỡng những tố chất, niềm đam mê và sự kiên trì làm hành trang để tự tin dấn bước vượt lên chính mình nhằm đạt được thành công trong cuộc sống
541 |aTặng
653 |aCuộc sống
653 |aBí quyết thành công
653 |aTâm lí học ứng dụng
690 |aKhoa Quản trị Kinh doanh
691 |aKhởi nghiệp
691 |aKỹ năng mềm
852|a300|bQ12_Kho Mượn_01|j(5): 083130-4
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/100 triethocvatamlyhoc/anhbiasach/37518_phepmaudevuotlenthumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 083130 Q12_Kho Mượn_01 158.1 N5769 Sách mượn về nhà 1
2 083131 Q12_Kho Mượn_01 158.1 N5769 Sách mượn về nhà 2
3 083132 Q12_Kho Mượn_01 158.1 N5769 Sách mượn về nhà 3
4 083133 Q12_Kho Mượn_01 158.1 N5769 Sách mượn về nhà 4
5 083134 Q12_Kho Mượn_01 158.1 N5769 Sách mượn về nhà 5