thông tin biểu ghi

ISBN 9786043387087
DDC 650.1
Tác giả CN Phan, Minh Thông
Nhan đề Vượt lên, những con đường kinh doanh : Tập truyện & những ghi chép rời / Phan Minh Thông
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hồng Đức, 2021
Mô tả vật lý 203 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Gồm những ghi chép về những trải nghiệm, câu chuyện thực tế trong hành trình kinh doanh, thúc đẩy tinh thần lạc quan, tích cực của các nhà kinh doanh, đặc biệt cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19
Từ khóa tự do Bí quyết thành công
Từ khóa tự do Kinh doanh
Từ khóa tự do Bài viết
Khoa Khoa Quản trị Kinh doanh
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_01(5): 083135-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00137517
00220
004635F36CB-0F37-4AFF-8196-F192BB8319E1
005202206221147
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786043387087|c125000
039|a20220622114719|bquyennt|y20220622114340|zquyennt
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a650.1|bP535|223
100 |aPhan, Minh Thông
245 |aVượt lên, những con đường kinh doanh : |bTập truyện & những ghi chép rời / |cPhan Minh Thông
260 |aHà Nội : |bHồng Đức, |c2021
300 |a203 tr. ; |c21 cm.
520 |aGồm những ghi chép về những trải nghiệm, câu chuyện thực tế trong hành trình kinh doanh, thúc đẩy tinh thần lạc quan, tích cực của các nhà kinh doanh, đặc biệt cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19
541 |aTặng
653 |aBí quyết thành công
653 |aKinh doanh
653 |aBài viết
690 |aKhoa Quản trị Kinh doanh
691 |aKhởi nghiệp
691 |aKỹ năng mềm
852|a300|bQ12_Kho Mượn_01|j(5): 083135-9
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/600 congnghe/anhbiasach/37517_vuotlennhungconduongthumbimage.jpg
890|a5|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 083135 Q12_Kho Mượn_01 650.1 P535 Sách mượn về nhà 1
2 083136 Q12_Kho Mượn_01 650.1 P535 Sách mượn về nhà 2
3 083137 Q12_Kho Mượn_01 650.1 P535 Sách mượn về nhà 3
4 083138 Q12_Kho Mượn_01 650.1 P535 Sách mượn về nhà 4
5 083139 Q12_Kho Mượn_01 650.1 P535 Sách mượn về nhà 5