thông tin biểu ghi

ISBN 9786045870945
DDC 650.1
Tác giả CN Phan, Minh Thông
Nhan đề Sáng tạo không giới hạn trong kinh doanh : Một cuốn sách đặc biệt về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và bí mật thành công trong cuộc sống của vua xuất khẩu nông sản Việt Nam / Phan Minh Thông
Lần xuất bản In lần thứ 3
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018
Mô tả vật lý 256 tr., 24 tr. ảnh : ảnh ; 21 cm.
Tóm tắt Bằng những câu chuyện cụ thể trong làm ăn, kinh doanh và quan sát cuộc sống tác giả muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc khởi nghiệp, kinh doanh để đạt được thành công
Từ khóa tự do Cuộc sống
Từ khóa tự do Bí quyết thành công
Từ khóa tự do Kinh doanh
Khoa Khoa Quản trị Kinh doanh
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_01(5): 083145-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00137515
00220
004CE128A95-106B-4D6A-9EF9-9D91721263C2
005202206221119
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786045870945|c96000
039|a20220622111906|bquyennt|y20220622111352|zquyennt
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a650.1|bP535|223
100 |aPhan, Minh Thông
245 |aSáng tạo không giới hạn trong kinh doanh : |bMột cuốn sách đặc biệt về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và bí mật thành công trong cuộc sống của vua xuất khẩu nông sản Việt Nam / |cPhan Minh Thông
250 |aIn lần thứ 3
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Tp. Hồ Chí Minh, |c2018
300 |a256 tr., 24 tr. ảnh : |bảnh ; |c21 cm.
520 |aBằng những câu chuyện cụ thể trong làm ăn, kinh doanh và quan sát cuộc sống tác giả muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc khởi nghiệp, kinh doanh để đạt được thành công
541 |aTặng
653 |aCuộc sống
653 |aBí quyết thành công
653 |aKinh doanh
690 |aKhoa Quản trị Kinh doanh
691 |aKhởi nghiệp
691 |aKỹ năng mềm
852|a300|bQ12_Kho Mượn_01|j(5): 083145-9
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/600 congnghe/anhbiasach/37515_sangtaokhonggioihanthumbimage.jpg
890|a5|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 083145 Q12_Kho Mượn_01 650.1 P535 Sách mượn về nhà 1
2 083146 Q12_Kho Mượn_01 650.1 P535 Sách mượn về nhà 2
3 083147 Q12_Kho Mượn_01 650.1 P535 Sách mượn về nhà 3
4 083148 Q12_Kho Mượn_01 650.1 P535 Sách mượn về nhà 4
5 083149 Q12_Kho Mượn_01 650.1 P535 Sách mượn về nhà 5