thông tin biểu ghi
  • Quỹ Châu Á
  • Ký hiệu PL/XG: 150 G8697
    Nhan đề: Psychology in your life /

ISBN 9780393265156
DDC 150
Tác giả CN Grison, Sarah
Nhan đề Psychology in your life / Sarah Grison; Michael S Gazzaniga
Lần xuất bản 2nd ed.
Thông tin xuất bản New York : W.W. Norton & Company, 2017
Mô tả vật lý xxix, 577 pages, 104 variously numbered pages. : colour illustrations ; 28 cm.
Tóm tắt Author Sarah Grison―an expert in the teaching of introductory psychology―has created a print and digital package with an equal commitment to the success of every instructor and student. A strong, author-driven support package―rich with original media, a test bank, Active Learning slides, and InQuizitive adaptive learning modules―provides instructors with everything they need to help today’s students understand and apply introductory psychology.
Thuật ngữ chủ đề Developmental psychology
Thuật ngữ chủ đề Psychology
Khoa Khoa Du lịch và Việt Nam học
Tác giả(bs) CN Gazzaniga, Michael S.
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_02(5): 079644-8
000 00000nam#a2200000u##4500
00135428
00218
00444DAD01C-C0E5-43F6-AF61-0FA2AF6C6497
005202203021118
008220302s2017 nyu eng
0091 0
020 |a9780393265156
039|a20220302111819|bquyennt|y20220302105539|zquyennt
040 |aNTT
041 |aeng
044 |anyu
082 |a150|bG8697|223
100 |aGrison, Sarah
245 |aPsychology in your life / |cSarah Grison; Michael S Gazzaniga
250 |a2nd ed.
260 |aNew York : |bW.W. Norton & Company, |c2017
300 |axxix, 577 pages, 104 variously numbered pages. : |bcolour illustrations ; |c28 cm.
520 |aAuthor Sarah Grison―an expert in the teaching of introductory psychology―has created a print and digital package with an equal commitment to the success of every instructor and student. A strong, author-driven support package―rich with original media, a test bank, Active Learning slides, and InQuizitive adaptive learning modules―provides instructors with everything they need to help today’s students understand and apply introductory psychology.
541 |aQuỹ Châu Á tặng
650 |aDevelopmental psychology
650 |aPsychology
690 |aKhoa Du lịch và Việt Nam học
691 |aTâm lý học
700 |aGazzaniga, Michael S.
852|a300|bQ12_Kho Mượn_02|j(5): 079644-8
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/100 triethocvatamlyhoc/anhbiasach/35428_psychology in your lifethumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 079644 Q12_Kho Mượn_02 150 G8697 Sách mượn về nhà 1
2 079645 Q12_Kho Mượn_02 150 G8697 Sách mượn về nhà 2
3 079646 Q12_Kho Mượn_02 150 G8697 Sách mượn về nhà 3
4 079647 Q12_Kho Mượn_02 150 G8697 Sách mượn về nhà 4
5 079648 Q12_Kho Mượn_02 150 G8697 Sách mượn về nhà 5