thông tin biểu ghi
  • Quỹ Châu Á
  • Ký hiệu PL/XG: 813.6 P3171
    Nhan đề: Unbelievably boring Bart /

ISBN 9780316411530
DDC 813.6
Tác giả CN Patterson, James
Nhan đề Unbelievably boring Bart / James Patterson; Duane Swierczynski; Xavier Bonet
Lần xuất bản First edition
Thông tin xuất bản New York ; Boston : JIMMY Patterson Books, Little, Brown and Company, 2018
Mô tả vật lý 258 pages. : illustrations ; 20 cm.
Tùng thư Middle school series.
Tóm tắt Brainy twelve-year-old Bart attracts little attention at his new middle school near Hollywood, California, but whenever he can get around his gym-coach father, he secretly hunts electricity-guzzling aliens.
Thuật ngữ chủ đề Families
Thuật ngữ chủ đề Video games
Thuật ngữ chủ đề Extraterrestrial beings
Thuật ngữ chủ đề Middle schools
Từ khóa tự do California
Từ khóa tự do Children's stories
Từ khóa tự do Schools
Khoa Sách Giải trí - Tham khảo
Tác giả(bs) CN Bonet, Xavier, 1979-
Tác giả(bs) CN Swierczynski, Duane
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_02(2): 079651-2
000 00000nam#a2200000u##4500
00135403
00218
004889D6DA9-E2D8-41AF-9944-B24F7CECB220
005202203020933
008220302s2018 nyu eng
0091 0
020 |a9780316411530
039|a20220302093330|bquyennt|y20220302093052|zquyennt
040 |aNTT
041 |aeng
044 |anyu
082 |a813.6|bP3171|223
100 |aPatterson, James
245 |aUnbelievably boring Bart / |cJames Patterson; Duane Swierczynski; Xavier Bonet
250 |aFirst edition
260 |aNew York ; Boston : |bJIMMY Patterson Books, Little, Brown and Company, |c2018
300 |a258 pages. : |billustrations ; |c20 cm.
490 |aMiddle school series.
520 |aBrainy twelve-year-old Bart attracts little attention at his new middle school near Hollywood, California, but whenever he can get around his gym-coach father, he secretly hunts electricity-guzzling aliens.
541 |aQuỹ Châu Á tặng
650 |aFamilies
650 |aVideo games
650 |aExtraterrestrial beings
650 |aMiddle schools
653 |aCalifornia
653 |aChildren's stories
653 |aSchools
690 |aSách Giải trí - Tham khảo
700 |aBonet, Xavier, 1979-|eillustrated by
700 |aSwierczynski, Duane
852|a300|bQ12_Kho Mượn_02|j(2): 079651-2
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/800 vanhoc/anhbiasach/35403_unbelievably boring bartthumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 079651 Q12_Kho Mượn_02 813.6 P3171 Sách mượn về nhà 1
2 079652 Q12_Kho Mượn_02 813.6 P3171 Sách mượn về nhà 2