thông tin biểu ghi
  • Quỹ Châu Á
  • Ký hiệu PL/XG: 612.751 B3111
    Nhan đề: Basic and applied bone biology /

ISBN 9780124160156
DDC 612.751
Nhan đề Basic and applied bone biology / David B Burr; Matthew R Allen, (Professor of anatomy and cell biology)
Thông tin xuất bản Amsterdam : Elsevier/Academic Press, 2014
Mô tả vật lý xv, 373 pages. : illustrations (chiefly color) ; 29 cm.
Phụ chú "Elsevier science & technology books"
Tóm tắt Provides an overview of skeletal biology from the molecular level to the organ level, including cellular control, interaction and response; adaptive responses to various external stimuli; the interaction of the skeletal system with other metabolic processes in the body; and the effect of various disease processes on the skeleton.
Thuật ngữ chủ đề Bone
Thuật ngữ chủ đề Bones
Khoa Khoa Y
Tác giả(bs) CN Allen, M. R.
Tác giả(bs) CN Burr, David B.
Tác giả(bs) TT Professor of anatomy and cell biology
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_02(1): 079595
000 00000nam#a2200000u##4500
00135375
00218
00410578AD9-20C2-4036-A62B-57F9E0A3F423
005202203011619
008220301s2014 ne eng
0091 0
020 |a9780124160156
039|a20220301161904|bquyennt|y20220301161608|zquyennt
040 |aNTT
041 |aeng
044 |ane
082 |a612.751|bB3111|223
245 |aBasic and applied bone biology / |cDavid B Burr; Matthew R Allen, (Professor of anatomy and cell biology)
260 |aAmsterdam : |bElsevier/Academic Press, |c2014
300 |axv, 373 pages. : |billustrations (chiefly color) ; |c29 cm.
500 |a"Elsevier science & technology books"
520 |aProvides an overview of skeletal biology from the molecular level to the organ level, including cellular control, interaction and response; adaptive responses to various external stimuli; the interaction of the skeletal system with other metabolic processes in the body; and the effect of various disease processes on the skeleton.
541 |aQuỹ Châu Á tặng
650 |aBone
650 |aBones
690 |aKhoa Y
700 |aAllen, M. R.|eedited by
700 |aBurr, David B.|eedited by
710 |aProfessor of anatomy and cell biology
852|a300|bQ12_Kho Mượn_02|j(1): 079595
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/600 congnghe/anhbiasach/35375_basic and appliedthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 079595 Q12_Kho Mượn_02 612.751 B3111 Sách mượn tại chỗ 1