thông tin biểu ghi
  • Quỹ Châu Á
  • Ký hiệu PL/XG: 618.19 P571
    Nhan đề: Breast tomosynthesis /

ISBN 9780323358279
DDC 618.19
Tác giả CN Philpotts, Liane E.
Nhan đề Breast tomosynthesis / Liane E Philpotts; Regina J Hooley
Lần xuất bản 1st ed.
Thông tin xuất bản Philadelphia, PA : Elsevier, 2017
Mô tả vật lý xi, 251 pages. : illustrations ; 28 cm.
Phụ chú Includes index.
Tóm tắt Breast Tomosynthesis explains how this new modality can lead to enhanced interpretation and better patient outcomes. This new reference is an indispensable guide for today's practitioner looking to keep abreast of the latest developments with correlative findings, practical interpretation tips, physics, and information on how tomosynthesis differs from conventional 2D FFDM mammography. Over 900 high-quality images offer visual guidance to effectively reading and interpreting this key imaging modality.
Thuật ngữ chủ đề Breast-Cancer
Thuật ngữ chủ đề Breast-Diseases
Thuật ngữ chủ đề Breast-Radiography
Thuật ngữ chủ đề Tomosynthesis
Khoa Khoa Y
Tác giả(bs) CN Hooley, Regina J.
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_02(1): 079597
000 00000nam#a2200000u##4500
00135373
00218
0046C19FAEB-7FB3-4788-AC1A-D9C38CC3CA87
005202203011608
008220301s2017 pau eng
0091 0
020 |a9780323358279
039|a20220301160834|bquyennt|c20220301160808|dquyennt|y20220301160508|zquyennt
040 |aNTT
041 |aeng
044 |apau
082 |a618.19|bP571|223
100 |aPhilpotts, Liane E.
245 |aBreast tomosynthesis / |cLiane E Philpotts; Regina J Hooley
250 |a1st ed.
260 |aPhiladelphia, PA : |bElsevier, |c2017
300 |axi, 251 pages. : |billustrations ; |c28 cm.
500 |aIncludes index.
520 |aBreast Tomosynthesis explains how this new modality can lead to enhanced interpretation and better patient outcomes. This new reference is an indispensable guide for today's practitioner looking to keep abreast of the latest developments with correlative findings, practical interpretation tips, physics, and information on how tomosynthesis differs from conventional 2D FFDM mammography. Over 900 high-quality images offer visual guidance to effectively reading and interpreting this key imaging modality.
541 |aQuỹ Châu Á tặng
650 |aBreast|xCancer
650 |aBreast|xDiseases
650 |aBreast|xRadiography
650 |aTomosynthesis
690 |aKhoa Y
700 |aHooley, Regina J.
852|a300|bQ12_Kho Mượn_02|j(1): 079597
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/600 congnghe/anhbiasach/35373_breast tomosynthesisthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 079597 Q12_Kho Mượn_02 618.19 P571 Sách mượn tại chỗ 1