thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 671 L9759
    Nhan đề: Kỹ thuật gia công cơ /

ISBN 9786048232160
DDC 671
Tác giả CN Lưu, Đức Bình
Nhan đề Kỹ thuật gia công cơ / Lưu Đức Bình
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2020
Mô tả vật lý 332 tr. : minh hoạ ; 27 cm.
Tóm tắt Trình bày tổng quan về chế tạo, cơ sở quá trình gia công cơ, chuẩn và đồ gá trong gia công cơ, chất lượng sản phẩm gia công cơ, các phương pháp gia công cơ, quy trình công nghệ gia công một số chi tiết điển hình và công nghệ lắp ráp sản phẩm cơ khí
Từ khóa tự do Kĩ thuật
Từ khóa tự do Gia công cơ khí
Khoa Khoa Cơ khí - Điện - Điện tử - Ô tô
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_01(10): 079300-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135031
0021
004B8CF3FE0-88CB-4EE0-8E40-E34C354CDA9B
005202201131615
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786048232160|c176000
039|a20220113161556|bnghiepvu|y20220113161341|znghiepvu
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a671|bL9759|223
100 |aLưu, Đức Bình
245 |aKỹ thuật gia công cơ / |cLưu Đức Bình
250 |aTái bản
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2020
300 |a332 tr. : |bminh hoạ ; |c27 cm.
504 |aThư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 314-328
520 |aTrình bày tổng quan về chế tạo, cơ sở quá trình gia công cơ, chuẩn và đồ gá trong gia công cơ, chất lượng sản phẩm gia công cơ, các phương pháp gia công cơ, quy trình công nghệ gia công một số chi tiết điển hình và công nghệ lắp ráp sản phẩm cơ khí
541 |aMua
653 |aKĩ thuật
653 |aGia công cơ khí
690 |aKhoa Cơ khí - Điện - Điện tử - Ô tô
691 |aCông nghệ kỹ thuật ô tô
692 |aCông nghệ gia công cơ khí
852|a300|bQ12_Kho Mượn_01|j(10): 079300-9
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/1 giaotrinh/600 congnghe/anhbiasach/35031_kythuatgiacongcothumbimage.jpg
890|a10|b12|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 079300 Q12_Kho Mượn_01 671 L9759 Sách mượn về nhà 1
2 079301 Q12_Kho Mượn_01 671 L9759 Sách mượn về nhà 2
3 079302 Q12_Kho Mượn_01 671 L9759 Sách mượn về nhà 3
4 079303 Q12_Kho Mượn_01 671 L9759 Sách mượn về nhà 4
5 079304 Q12_Kho Mượn_01 671 L9759 Sách mượn về nhà 5
6 079305 Q12_Kho Mượn_01 671 L9759 Sách mượn về nhà 6
7 079306 Q12_Kho Mượn_01 671 L9759 Sách mượn về nhà 7
8 079307 Q12_Kho Mượn_01 671 L9759 Sách mượn về nhà 8
9 079308 Q12_Kho Mượn_01 671 L9759 Sách mượn về nhà 9
10 079309 Q12_Kho Mượn_01 671 L9759 Sách mượn về nhà 10