thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 621.26 T7721
    Nhan đề: Giáo trình Hệ thống truyền động thuỷ lực và khí nén /

ISBN 9786048230654
DDC 621.26
Tác giả CN Trần, Ngọc Hải
Nhan đề Giáo trình Hệ thống truyền động thuỷ lực và khí nén / Trần Ngọc Hải chủ biên, Trần Xuân Tuỳ
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2019
Mô tả vật lý 259 tr. : minh hoạ ; 27 cm.
Tóm tắt Trình bày về cơ sở truyền động thuỷ lực, cơ cấu biến đổi năng lượng, các loại van trong hệ thống truyền động thuỷ lực, điều chỉnh và ổn định vận tốc, các thiết bị khác trong hệ truyền động thuỷ lực, thiết kế hệ thống truyền động thuỷ lực, cơ sở truyền động khí nén, các phần tử khí nén và điện khí nén, hệ thống truyền động và điều khiển khí nén, điện - khí nén, phương pháp thiết kế hệ thống điều khiển
Từ khóa tự do Khí nén
Từ khóa tự do Truyền động thuỷ lực
Khoa Khoa Cơ khí - Điện - Điện tử - Ô tô
Tác giả(bs) CN Trần, Xuân Tuỳ
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_01(10): 079310-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135028
0021
00431DE34D7-A7B4-49B4-93AC-BE95109FEB0D
005202201131607
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786048230654|c96000
039|a20220113160710|bnghiepvu|y20220113160355|znghiepvu
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a621.26|bT7721|223
100 |aTrần, Ngọc Hải|echủ biên
245 |aGiáo trình Hệ thống truyền động thuỷ lực và khí nén / |cTrần Ngọc Hải chủ biên, Trần Xuân Tuỳ
250 |aTái bản
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2019
300 |a259 tr. : |bminh hoạ ; |c27 cm.
504 |aThư mục: tr. 254
520 |aTrình bày về cơ sở truyền động thuỷ lực, cơ cấu biến đổi năng lượng, các loại van trong hệ thống truyền động thuỷ lực, điều chỉnh và ổn định vận tốc, các thiết bị khác trong hệ truyền động thuỷ lực, thiết kế hệ thống truyền động thuỷ lực, cơ sở truyền động khí nén, các phần tử khí nén và điện khí nén, hệ thống truyền động và điều khiển khí nén, điện - khí nén, phương pháp thiết kế hệ thống điều khiển
541 |aMua
653 |aKhí nén
653 |aTruyền động thuỷ lực
690 |aKhoa Cơ khí - Điện - Điện tử - Ô tô
691 |aCông nghệ kỹ thuật ô tô
692 |aKhí nén - Thủy lực
700 |aTrần, Xuân Tuỳ
852|a300|bQ12_Kho Mượn_01|j(10): 079310-9
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/1 giaotrinh/600 congnghe/anhbiasach/35028_giaotrinhhethongtruyendongthumbimage.jpg
890|a10|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 079310 Q12_Kho Mượn_01 621.26 T7721 Sách mượn về nhà 1
2 079311 Q12_Kho Mượn_01 621.26 T7721 Sách mượn về nhà 2
3 079312 Q12_Kho Mượn_01 621.26 T7721 Sách mượn về nhà 3
4 079313 Q12_Kho Mượn_01 621.26 T7721 Sách mượn về nhà 4
5 079314 Q12_Kho Mượn_01 621.26 T7721 Sách mượn về nhà 5
6 079315 Q12_Kho Mượn_01 621.26 T7721 Sách mượn về nhà 6
7 079316 Q12_Kho Mượn_01 621.26 T7721 Sách mượn về nhà 7
8 079317 Q12_Kho Mượn_01 621.26 T7721 Sách mượn về nhà 8
9 079318 Q12_Kho Mượn_01 621.26 T7721 Sách mượn về nhà 9
10 079319 Q12_Kho Mượn_01 621.26 T7721 Sách mượn về nhà 10