thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 621.80711 T7721
    Nhan đề: Vẽ kỹ thuật cơ khí.

ISBN 9786040226495
DDC 621.80711
Tác giả CN Trần, Hữu Quế
Nhan đề Vẽ kỹ thuật cơ khí. T.1 / Trần Hữu Quế chủ biên
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 9
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2017
Mô tả vật lý 227 tr. : minh hoạ ; 27 cm.
Tóm tắt Cung cấp kiến thức về dụng cụ vẽ và cách sử dụng; vẽ kỹ thuật trợ giúp bằng máy tính điện tử; tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật; vẽ hình học; biểu diễn vật thể; biểu diễn đối tượng trong CAD; hình chiếu trục đo và hình chiếu phối cảnh; xây dựng hình biểu diễn nổi và tạo hình ảnh thực; biểu diễn ren và chi tiết ghép
Từ khóa tự do Cơ khí
Từ khóa tự do Vẽ kĩ thuật
Khoa Khoa Cơ khí - Điện - Điện tử - Ô tô
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Tuấn
Tác giả(bs) CN Đặng, Văn Cứ
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_01(10): 079175-84
000 00000nam#a2200000u##4500
00134994
0021
004D8D22E42-694B-4F65-B2E9-8EE8A73AC671
005202201191119
008190315s2017 vm vie
0091 0
020 |a9786040226495|c75000
039|a20220119111928|bnghiepvu|c20220113101452|ddinhnt|y20220113100040|zdinhnt
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a621.80711|bT7721|223
100 |aTrần, Hữu Quế|echủ biên
245 |aVẽ kỹ thuật cơ khí. |nT.1 / |cTrần Hữu Quế chủ biên
250 |aTái bản lần thứ 9
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2017
300 |a227 tr. : |bminh hoạ ; |c27 cm.
504 |aPhụ lục: tr. 202-223. - Thư mục: tr. 224-225
520 |aCung cấp kiến thức về dụng cụ vẽ và cách sử dụng; vẽ kỹ thuật trợ giúp bằng máy tính điện tử; tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật; vẽ hình học; biểu diễn vật thể; biểu diễn đối tượng trong CAD; hình chiếu trục đo và hình chiếu phối cảnh; xây dựng hình biểu diễn nổi và tạo hình ảnh thực; biểu diễn ren và chi tiết ghép
541 |aMua
653 |aCơ khí
653 |aVẽ kĩ thuật
690 |aKhoa Cơ khí - Điện - Điện tử - Ô tô
691 |aCông nghệ kỹ thuật Cơ điện tử
691|aCông nghệ kỹ thuật ô tô
692 |aHình họa - Vẽ kỹ thuật
700 |aNguyễn, Văn Tuấn
700 |aĐặng, Văn Cứ
852|a300|bQ12_Kho Mượn_01|j(10): 079175-84
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/1 giaotrinh/600 congnghe/anhbiasach/34994_vekythuatcokhithumbimage.jpg
890|a10|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 079175 Q12_Kho Mượn_01 621.80711 T7721 Sách mượn về nhà 1
2 079176 Q12_Kho Mượn_01 621.80711 T7721 Sách mượn về nhà 2
3 079177 Q12_Kho Mượn_01 621.80711 T7721 Sách mượn về nhà 3
4 079178 Q12_Kho Mượn_01 621.80711 T7721 Sách mượn về nhà 4
5 079179 Q12_Kho Mượn_01 621.80711 T7721 Sách mượn về nhà 5
6 079180 Q12_Kho Mượn_01 621.80711 T7721 Sách mượn về nhà 6
7 079181 Q12_Kho Mượn_01 621.80711 T7721 Sách mượn về nhà 7
8 079182 Q12_Kho Mượn_01 621.80711 T7721 Sách mượn về nhà 8
9 079183 Q12_Kho Mượn_01 621.80711 T7721 Sách mượn về nhà 9
10 079184 Q12_Kho Mượn_01 621.80711 T7721 Sách mượn về nhà 10