thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 658.5 Đ682
    Nhan đề: Kỹ thuật bao bì thực phẩm /

ISBN
DDC 658.5
Tác giả CN Đống, Thị Anh Đào
Nhan đề Kỹ thuật bao bì thực phẩm / Đống Thị Anh Đào
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2020
Mô tả vật lý 401 tr. : minh hoạ ; 24 cm.
Từ khóa tự do Thực phẩm
Từ khóa tự do Kĩ thuật
Từ khóa tự do Bao bì
Khoa Khoa Công nghệ Hoá học & Thực phẩm
Tác giả(bs) TT Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_01(5): 079012-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134987
0022
004C69BF972-FB95-488A-B8CE-A16221C10022
005202201121459
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c52000
039|a20220112145944|bdinhnt|y20220112144850|zdinhnt
040 |aNTT
041 |avie
044 |avm
082 |a658.5|bĐ682|223
100 |aĐống, Thị Anh Đào
245 |aKỹ thuật bao bì thực phẩm / |cĐống Thị Anh Đào
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, |c2020
300 |a401 tr. : |bminh hoạ ; |c24 cm.
541 |aMua
653 |aThực phẩm
653 |aKĩ thuật
653 |aBao bì
690 |aKhoa Công nghệ Hoá học & Thực phẩm
691 |aCông nghệ thực phẩm
692 |aCông nghệ bảo quản và bao bì thực phẩm
710 |aĐại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. |bTrường đại học Bách khoa
852|a300|bQ12_Kho Mượn_01|j(5): 079012-6
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/2 tailieuthamkhao/600 congnghe/anhbiasach/34987_gtktbaobithucphamthumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 079012 Q12_Kho Mượn_01 658.5 Đ682 Sách mượn về nhà 1
2 079013 Q12_Kho Mượn_01 658.5 Đ682 Sách mượn về nhà 2
3 079014 Q12_Kho Mượn_01 658.5 Đ682 Sách mượn về nhà 3
4 079015 Q12_Kho Mượn_01 658.5 Đ682 Sách mượn về nhà 4
5 079016 Q12_Kho Mượn_01 658.5 Đ682 Sách mượn về nhà 5