thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 332.042 G434tr
    Nhan đề: Giáo trình thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương /

ISBN
DDC 332.042
Nhan đề Giáo trình thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương / Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Thị Hồng Hải đồng chủ biên
Thông tin xuất bản Hà Nội :Đại học Kinh tế Quốc dân, 2021
Mô tả vật lý 615 tr. ;21 cm.
Tóm tắt Tổng quan về thanh toán quốc tế; hợp đồng ngoại thương; điều kiện thương mại quốc tế; chứng từ thương mại trong thanh toán quốc tế; chứng từ tài chính; các phương thức tập quán quốc tế không điều chỉnh; các phương thức nhờ thu, tín dụng chứng từ...
Từ khóa tự do Kinh tế-Tài chính
Từ khóa tự do Ngoại thương-Tài trợ
Từ khóa tự do Kinh tế Quốc tế
Khoa Khoa Tài chính - Kế toán
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thu Hương
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồng Hạnh
Tác giả(bs) CN Đoàn, Ngọc Thắng
Tác giả(bs) CN Nguyễ, Văn Tiến,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Cẩm Thủy,
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Hồng Hải,
Tác giả(bs) CN Trần, Nguyễn Hợp Châu,
Địa chỉ 300Q12_Kho Mượn_01(9): 078938-46
000 01195nam a2200337 p 4500
00134984
0021
0049CDB2DF0-67CA-43EE-A1C4-F3051E6A5D98
005202201121414
008170615s2021 vm| vie
0091 0
020|c75000
039|a20220112141403|bdinhnt|y20220112135842|zdinhnt
040|aNTT
041|avie
044|avm|ba-vt
0821|a332.042|bG434tr|223
24510|aGiáo trình thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương /|cNguyễn Văn Tiến, Nguyễn Thị Hồng Hải đồng chủ biên
260|aHà Nội :|bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2021
300|a615 tr. ;|c21 cm.
504|aGồm thư mục tài liệu tham khảo tr. 507
520|aTổng quan về thanh toán quốc tế; hợp đồng ngoại thương; điều kiện thương mại quốc tế; chứng từ thương mại trong thanh toán quốc tế; chứng từ tài chính; các phương thức tập quán quốc tế không điều chỉnh; các phương thức nhờ thu, tín dụng chứng từ...
541|aMua
6534|aKinh tế|xTài chính
6534|aNgoại thương|xTài trợ
6534|aKinh tế Quốc tế
690|aKhoa Tài chính - Kế toán
691|aLogistics
691|aKế toán
691|aTài chính ngân hàng
700|aNguyễn, Thu Hương
700|aNguyễn, Hồng Hạnh
700|aĐoàn, Ngọc Thắng
7001|aNguyễ, Văn Tiến,|cGS.TS.
7001|aNguyễn, Thị Cẩm Thủy,|cTS.
7001|aNguyễn, Thị Hồng Hải,|cTS.
7001|aTrần, Nguyễn Hợp Châu,|cTS.
852|a300|bQ12_Kho Mượn_01|j(9): 078938-46
8561|uhttp://elib.ntt.edu.vn/documentdata01/1 giaotrinh/300 khoahocxahoi/anhbiasach/34984_gtthanhtoanqtthumbimage.jpg
890|a9|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt chỗ
1 078938 Q12_Kho Mượn_01 332.042 G434tr Sách mượn về nhà 1
2 078939 Q12_Kho Mượn_01 332.042 G434tr Sách mượn về nhà 2
3 078940 Q12_Kho Mượn_01 332.042 G434tr Sách mượn về nhà 3
4 078941 Q12_Kho Mượn_01 332.042 G434tr Sách mượn về nhà 4
5 078942 Q12_Kho Mượn_01 332.042 G434tr Sách mượn về nhà 5
6 078943 Q12_Kho Mượn_01 332.042 G434tr Sách mượn về nhà 6
7 078944 Q12_Kho Mượn_01 332.042 G434tr Sách mượn về nhà 7
8 078945 Q12_Kho Mượn_01 332.042 G434tr Sách mượn về nhà 8
9 078946 Q12_Kho Mượn_01 332.042 G434tr Sách mượn về nhà 9